Неделя,

Как две от висшите училища в България гледат на партньорството си с Хуауей България

От: Стандарт -
1540
Как две от висшите училища в България гледат на партньорството си с Хуауей България
A
A
A

От години Huawei Technologies България си партнира в с български висши учебни заведения в реализацията на съвместни проекти. Сътрудничеството дава възможност на студентите от университетите, които имат интереси в сферата на информационните и комуникационни технологии (ИКТ) да се възползват от стипендиантските и обучителни програми на компанията.

Предимствата на вузовете, с които Huawei си партнира са сред  най-престижните университети в България, известни с техните богати списъци от направления и специалности, както и с големите успехи на своите студенти в областта на ИКТ и компютърните науки. В Huawei вярват, че технологиите и образованието вървят ръка за ръка, затова чрез партньорствата си с университетите подкрепят младото поколение, в което бъдещето на дигиталните технологии.

За предимствата от работата с Huawei, от връзката между бизнеса и образованието, както и за значението на ИКТ за бъдещето на младите хора свидетелстват ректорите на два български университета, към които стандарт се обърна за кратки интервюта – проф. Миглена Темелкова от Висшето училите по телекомуникации и пощи и проф. Даниела Тодорова от Висшето транспортно училище „Тодор Каблешков“.

Проф. Темелкова, връзката между бизнеса и образованието е от ключово значение. Разкажете ни повече за възможностите, които предлагате на вашите студенти за контакт с големи компании и за да си намерят по-лесно работа след като се дипломират.

Във Висшето училище по телекомуникации и пощи партньорството с практиката е застъпено още във времето, когато университетът е институт, а впоследствие колеж. Днес обаче това партньорство се развива с изключителна интензивност. При нас част от обучението преминава в реална производствена и бизнес среда, т.е. нашите студенти се обучават директно в най-големите телекомуникационни, IT и технологични глобални лидери, какъвто безспорен лидер е и компанията Huawei. От друга страна, тези компании имплементират в образователния процес свои експерти, които обезпечават практическите и лабораторните занятия. Така студентите ни получават практически знания, умения и компетентност от хора, които реално работят като инженери и мениджъри в утвърдени корпорации. Най-важното обаче е, че студентите ни черпят опит от тези експерти от практиката и по този начин са напълно подготвени и адекватни на изискванията на пазара на труда. Така те се реализират бързо по специалността, която изучават още докато учат. Затова и 93% от нашите студенти работят още от втори курс в утвърдени и силни компании – безспорни пазарни лидери.

С всяка изминала година технологиите се развиват все повече и повече. Партньорства с големи технологични компании като Huawei помагат ли на учебните заведения да са в крак с времето?

Няма как да предоставяш качествено и адекватно на предизвикателствата на трудовия пазар образование, ако не си в крак с новите технологии и ако нямаш за партньор бизнеса. Това важи в пълна сила за висшето образование, защото то е системата, която най-много добавя стойност към икономическата устойчивост на компаниите, не само с кадрите, които произвежда, но и с практико-приложните си разработки, които директно се внедряват от бизнеса. Същевременно обаче цикълът се затваря и с директното участие на компаниите в обучението на студентите не само чрез преподаватели – експерти от практиката, стажове и практики, но и чрез директни инвестиции от тях във висшите училища.

Според вас каква роля ще играе дигитализацията оттук-нататък в живота ни?

Дигитализацията е вече навсякъде. Искаме или не, вече живеем в Индустрия 4.0. Дигитализират се публичният сектор, изписването на лекарства, учебният процес, производството… Интегрирането между традиционни науки и дигитални знания води до намирането на професиите на бъдещето, до създаването на иновациите на бъдещето. И тук е безспорната роля на технологични компании като Huawei. Тези компании, заедно с университетите, могат да привнесат технологичен потенциал в нови специалности, които интегрират знания, умения и компетенции от различни научни области. Тези компании имат своето място при изграждането на инженерите на бъдещето, защото и в медицината, и в транспорта, и в образователната система, и в публичния сектор са потребни инженери с дигитална и IT подготовка.

Как виждате всички тези усилия в практиката?

Представете си само полицая на бъдещето, когато повечето престъпления ще бъдат дигитални. Съвсем сигурно е, че разследващите органи на бъдещето следва да имат инженерна подготовка в областта на киберзащитата, киберразследването и киберсигурността. Представете си как би се извършила роботизирана медицинска операция, ако няма инженер по телемедицина, чийто фундамент със сигурност е дигиталната компетентност и подготвеност. Примерите могат да бъдат много и те все по-осезаемо ще ни затвърждават тезата, че технологични лидери като Huawei имат своето място и роля в изгражданите от университетите инженерни кадри.

Съвместната си работа с Huawei Technologies България оценяват крайно положително и във Висшето транспортно училище „Тодор Каблешков“, където ИКТ са основен фактор в практиката на излизащите от там студенти. Затова свидетелства и ректорът проф. Даниела Тодорова.

Проф. Тодорова, транспортът и информационните и комуникационни технологии са все по-свързани и все повече свързват хората. Ще ни разкажете ли как това се случва във вашето висше училище?

Тази връзка неизменно и неизбежно съществува на много нива във всички видове транспорт. В сухоземния, за който във ВТУ „Тодор Каблешков“ се обучават специалисти, е на практика невъзможно функционирането както на железопътния, така и на автомобилния превоз без наличието на развити информационни, комуникационни и осигурителни системи, които да гарантират безпрепятственото и безопасно придвижване на хора и товари. Такива са например системите за управление на пътния трафик,  системите за информация на пътниците в реално време, системи за видеонаблоюдение на гари и спирки, системите за проследяване местонахождението на превозните средства и много други. Дотолкова е невъзможно да водим нормален живот без тях, че ги приемаме за даденост и дори не се замисляме например как се управляват светофарите, как се изготвят разписанията на обществения транспорт, как се разминават влаковете.

А как използвате ИКТ в образователния процес?

Обучителният процес в нашия университет също дължи високата си ефективност на информационните технологии – разполагаме със система за онлайн обучение, учебните материали по всички дисциплини са достъпни в електронен формат, комуникацията между студентите и преподавателите извън учебните занятия е почти изцяло интернет опосредствана.

Има ли в България възможности студентите да придобиват знания и практически умения и извън университетите, да се докоснат до истинския свят?

Разбира се! Не просто има такива възможности, а и няма друг начин, освен връзката с реалния бизнес, студентите да се научат да прилагат на практика наученото в университета. Висшето транспортно училище се гордее с изключително широката си партньорска мрежа, която активно взаимодейства със студентите и им предоставя различни възможности – стажантски и стипендиантски програми, чрез кариерния ни център – директно предлагане на свободни работни позиции, участие на представители  на предприятия в учебни процес с висока степен на ангажираност, независимо дали говорим за еднократно организирани прояви, или като хонорувани преподаватели. Тази връзка е безценна и ни позволява да кажем, че на практика няма безработни наши възпитаници, а много от нашите студенти започват работа по специалността си още преди да са завършили образованието си.

Съвсем наскоро подписахте меморандум за сътрудничество с голяма технологична компания – Huawei Technologies България. Как се отразява това на имиджа на вуза ви?

Преди всичко, това партньорство излъчва към студентите, а и към цялата общественост, няколко много важни послания. Първо, то е още едно потвърждение за неразрушимата връзка образование-бизнес-наука. Второ, израз е на нашата грижа студентите да имат досег до „истинския свят“ и то в лицето на една от най-големите високотехнологични компании в света.  И трето, смятам, че установяването на партньорски отношения допринася за издигането авторитета и публичния образ и на двете страни.


Всички новини от категория Образование.

Вижте всички актуални новини от Standartnews.com

Още от категорията