Без задочници по право

Без задочници по право

Единен държавен изпит за дипломиращите се, предлагат от Асоциация на прокурорите По-сериозен подход към свободноизбираемите дисциплини искат от съсло...