Стрес тестовете бяха напълно излишни

Стрес тестовете бяха напълно излишни | StandartNews.com

Какво показаха стрес тестовете на банковата система у нас, резултатите от които бяха официално обявени в края на миналата седмица? "Стандарт" предлага коментари от водещи финансисти и икономисти.

Само у нас проверяват всички банки, бизнесът натрупа загуби заради забавени кредити

Григорий Вазов, ректор на ВУЗФ

Прегледът на активите и стрес тестът на българската банкова система показа това, което всички знаехме - че българските банки са в много добро състояние, стабилни са и с висока ликвидност. Това е истината и тя е известна и на финансовите среди в Европа. Затова тези проверки, които се извършват в банките от няколко месеца, бяха напълно излишни. Това го казах още преди година по време на изслушването на кандидатите за управители на БНБ в парламента. В цяла Европа няма държава, в която на проверка на активите и на стрес тест да е подложена цялата банкова система, всички банки без изключение. Обикновено се проверяват по няколко кредитни институции.

Знае се, че в цяла Европа на такъв стриктен одит са подложени 51 банки, а в България, която от десетки години може да се похвали със завидна сигурност и стабилност на цялата си финансова система, банките са 22. Освен това и от БНБ признаха, че одитът е бил по по-консервативни критерии, отколкото тези в Европа. Въпреки, че светът знае, че имаме прекрасна банкова система. Излишно бяха похарчени огромни суми за подготовката за процедурата и за хонорари на одитиращите фирми, които спокойно можеха да бъдат спестени. Кому беше необходимо това?

Безсмисленото натоварване на банковия мениджмънт и персонал с допълнителна работа, за да осигурят подходяща среда за действие на одиторите, да им подадат нужните документи и данни доведе до пълно замразяване на кредитирането и останалата оперативна дейност на кредитните институции. Това е друг негативен ефект от излишните проверки. Сега банковите чиновници трябва да се трудят допълнително, за да наваксат изостаналата работа.

Но по-лошо стоят нещата с техните клиенти - стотици кредитни договори, които са доведени до някакво развитие, са блокирани и зарязани, защото най-тежката и обемиста работа по проверката на качеството на активите в отделните банки падна именно върху кредитните инспектори. А горките предприемачи, в голямата си част добри клиенти, са разчитали на тези пари, сключили са договори, направили за предварителни плащания, дали са капаро, произвели са продукция - и всичко това сега е пропаднало, плащат се неустойки, търпят загуби. Така че тепърва ще се изчисляват загубите на бизнеса, които трябва да се прибавят към общите негативи за банковата система.

Записа Валерия Стойкова

Вижте всички актуални новини от Standartnews.com

Коментирай