Ще защитим личните данни с нови правила

Ще защитим личните данни с нови правила | StandartNews.com

Вера Йоурова, комисар на ЕС по въпросите на правосъдието, потребителите и равнопоставеността между половете

Новите технологии се появяват бързо по цял свят: големите информационни масиви, изчисленията в облак, интернет на предметите станаха реалност. Подготвени ли сме обаче и ние за това? Новите цифрови технологии нямат граници, но нашите закони все още имат такива. Ако искаме да се възползваме по-пълноценно от възможностите на европейския единен цифров пазар, трябва незабавно да въведем нови правила за защита на данните. Гражданите и предприятията очакват тази реформа.

Всички са загрижени за защитата на личните си данни: колко пъти на ден данни от моя смартфон се споделят за търговски цели? Предприятията също се тревожат за безопасността: те искат данните на клиентите им да бъдат на сигурно място и да запазят доверието на потребителите. Само тези условия ще дадат възможност на гражданите и предприятията да възприемат интернет и новите технологии. Затова ЕС предложи актуализиране на правилата от 1995 г. за защита на личните данни. Целта е данните на европейците да бъдат в безопасност в цифровата епоха и да бъдат създадени необходимите условия за завършване на единния цифров пазар, което е основен приоритет на комисията на Юнкер.

През март 2014 г. Европейският парламент подкрепи с огромно мнозинство пакета от мерки на Комисията за реформа в сферата на защитата на данните. Сега е ред на страните членки да действат. Те вече се споразумяха за основните аспекти на реформата. Например правилата на ЕС ще важат за всички компании, предлагащи продукти и услуги на европейските потребители, независимо от това дали техните сървъри се намират във или извън съюза. Сега трябва успешно да приключим преговорите до края на 2015 г.

Нашата реформа на защитата на личните данни включва предложения за нови правила за органите на полицията и наказателното правосъдие при обмена на данни в рамките на ЕС. Това е много навременна мярка, особено като се имат предвид неотдавнашните терористични атаки в Париж. Искам да продължим и да засилим сътрудничеството си в областта на правоприлагането. За целта са ни нужни строги правила за защита на данните, които ще подпомогнат по-ефективно сътрудничество, основано на взаимно доверие.

В един все по-свързан свят е изключително важно да се гарантира правото на защита на данните и извън Европа. Твърдо съм решена да гарантирам, че нашата договореност със САЩ "Safe Harbour" (сфера на неприкосновеност на личния живот), която позволява прехвърляне на търговска информация от компании в ЕС на компании в САЩ, които спазват известни правила за защита на данните, наистина осигурява безопасност. Аз също така ще продължа преговорите със САЩ относно правилата за защита на личните данни при обмен на данни между правоприлагащи органи. В това отношение гражданите на ЕС трябва да могат да се ползват от правата си на защита на данните и в съдилища в САЩ.

Сигурността и възможностите за бизнес не бива да бъдат за сметка на основни права - тези неща трябва да вървят заедно. Реформата на защитата на данните трябва да постигне точния баланс: да защитава и дава права на гражданите да управляват личните си данни, като в същото време защитава свободата на изразяване и свободата на медиите и създаването на предвидими условия за предприятията на единния цифров пазар.

Ние трябва бързо да приключим текущите преговори по проекта за тази реформа и да започнем прилагането на новите правила. Трябва да действаме сега!

Вижте всички актуални новини от Standartnews.com

Коментирай