Вторник,

Решението на "Шах Дениз": повече газ за Европа

От: Failed to load user -
2584
Решението на "Шах Дениз": повече газ за Европа
A
A
A

28-те трябва да положат повече усилия за енергийната сигурност на България

Гюнтер Йотингер, еврокомисар, отговарящ за енергетиката, специално за "Стандарт"

Само преди няколко дни получихме дългоочаквани новини от Азербайджан: консорциумът "Шах Дениз" (дружествата, които експлоатират находището на кондензат на природен газ "Шах Дениз 2") реши да избере газопровода, по който ще се доставя газ от Азербайджан за Европа. За преноса на газ от това находище до Европа бе избран Трансадриатическият газопровод (ТАP). Това решение представлява историческо събитие, тъй като то е знак, че към Европа ще тръгнат големи потоци каспийски газ. За Европа това означава 10 милиарда кубични метра природен газ годишно още преди 2020 г.

След кризата с доставката на газ през Украйна от 2009 г. (и предишната от 2006 г.) Европейският съюз търси начини за диверсифициране на газоснабдяването. Това означава диверсифициране на маршрутите, източниците и партньорите. Наличието на повече партньори, с които може да се преговаря, ще осигури на Европа

по-добри шансове да избегне спирания

на подаването на газ в бъдеще и да осигури доставките на газ, необходими за запазване на конкурентоспособността на европейската икономика.

Азербайджан е първата крачка в рамките на този процес. Съществуват обаче и други големи източници в Южния газов коридор, които свързват ЕС с Турция, Източното Средиземноморие, Ирак, Азербайджан и други страни.

С истинска стратегическа визия президентът на Азербайджан, Алиев, заедно с Турция, пое ангажимент за изграждане на голям газопровод до европейската граница, наречен TANAP, чийто капацитет може лесно да бъде адаптиран. Първоначално по него ще се пренася газ до европейския пазар от "Шах Дениз 2", а по-нататък и от други находища в Азербайджан. Днес виждаме само началото. Решението първо да се изгради ТАР, а след това да се пренася още газ означава, че трасето до Австрия (понастоящем Набуко Запад) все още се обсъжда. Въпросът не е дали да се избере единият или другият вариант - в средносрочен план са необходими и двата. Едно е сигурно: през 2020 г. ще ни е необходим повече газ, а каспийският газ е добър отговор на тази потребност.
По-важно от избора между ТАР и Набуко обаче е

отварянето на Южния коридор.

В условията на един ефективен и функциониращ вътрешен енергиен пазар и при наличие на необходимата инфраструктура и възможност за обратни потоци, след като газът влезе в ЕС, той може да бъде пренесен навсякъде в Европа. При вътрешния енергиен пазар благодарение на междусистемните връзки за пренос на газ, чийто поддръжник е Европейската комисия, ще се осигури възможността за пренасяне на газа до държави членки, които имат само един или малко на брой доставчици, като например Румъния, България и Унгария. Пред последните години Европейската комисия работи в тази насока. Нашият основен приоритет е

да помогнем на най-уязвимите държави.

По отношение на България, например, Европа трябва да положи повече усилия, за да помогне на правителството да вземе дългосрочни стратегически решения в областта на енергетиката, необходими за нейната енергийна сигурност.

Комисията работи също така заедно със Сърбия и България, за да се изгради връзка между тях, а Румъния вече е свързана с Унгария и България. По линия на подетата от Комисията инициатива Север-Юг бяха въведени множество малки междусистемни газопроводи, благодарение на които бе създадена мрежа от междусистемни връзки в Югоизточна и Централна Европа. Това обаче не е достатъчно за постигане на конкурентни цени в Южна Европа.

Моята цел е да бъде постигнато сериозно развитие на ресурсите в Източното Средиземноморие. Усилията на правителството на Кипър за изграждане на съоръжение за износ на втечнен природен газ (LNG) на острова са част от това начинание. Нуждаем се от либерализирана газопроводна система за бърз пренос на газ от Гърция до Украйна.
А какви са ползите за Азербайджан?

Това, което се осъзнава в Азербайджан, но често се пропуска другаде, е, че Европа е сигурен партньор. Европейските правила са стабилни, а възвръщаемостта - постоянна и стойностна. Азербайджан посвещава бъдещето си на Европа.
Решението на консорциума "Шах Дениз" представлява

истинско постижение

за Европа - то гарантира нейното енергоснабдяване в бъдеще. В един свят с глобални енергийни пазари и все по-голяма конкуренция за ресурси ние ще продължаваме да подкрепяме енергийните интереси на Европа и да участваме в широкообхватни партньорства с основните страни доставчици. Вярваме, че благодарение на нашите усилия ще бъде гарантирано енергоснабдяването на европейските домакинства и предприятия и ще се повиши конкурентоспособността на Европа.


Всички новини от категория БГ футбол.

Вижте всички актуални новини от Standartnews.com