Прокуратура в интерес на обществото

гл. ас. д-р Чавдар Стоянов, доктор по право, Юридически факултет на СУ

Прокуратура в интерес на обществото | StandartNews.com

Гл. ас. д-р Чавдар Стоянов, доктор по право, Юридически факултет на СУ

Изминалата година доказа, че в България може да съществува ефективна и действаща прокуратура, ръководена безпристрастно, професионално и диалогично, но без излишни медийни изяви, парадност и шум. Вероятно голяма част от българските граждани не познават въобще или в достатъчна степен функциите на прокуратурата, случаите, в които могат да се обърнат към нея, реда, по който трябва да го осъществят, като това често поражда нереалистични очаквания.

Разнопосочните оценки, които породи проектът за нов Наказателен кодекс, са доказателство за особената обществена чувствителност към бъдещата наказателна политика на държавата и необходимостта от реформи, които да гарантират правовия ред. А той е свързан със защита на основните права и свободи на гражданите - правото на живот, чест, собственост, достойнство и защита на установения в държавата обществен порядък. Промените, които предизвикаха недоволство, наистина биха довели до ограничаване свободата на словото и евентуално налагането на цензура. Но промени са необходими и в Наказателно-процесуалния кодекс, защото е крайно време да се предвидят бързи процедури за разглеждането на делата - специално на досъдебната фаза.

Вярно е, че бързото и незабавно производство съкращават предварителното разследване - но само като време, а самото разследване нито е опростено, нито е съкратено. Необходимо е задълбочено да се обмисли и дали прокуратурата да остане сред органите на съдебната власт, успява ли следствието в момента да реализира своите основни функции. До настоящия момент липсваше политическа воля за осъществяване на тези промени, но реорганизацията във върховете на съдебната власт създава очакването за ново начало.

Настоящият главен прокурор с воля и последователност разчупи модела, утвърден в последните години, и показа, че при никакви обстоятелства няма да се превърне в арбитър на политически противоборства и ежби. За повече от година след встъпването му в длъжност Сотир Цацаров показа воля, желание за работа, абсолютна независимост, но в същото време на моменти успя да демонстрира така очакваната от обществото твърдост по най-значимите проблеми на деня, за които е сезиран.

За разлика от своите предходници, не се замисли нито за миг кой, кога и как би го обвинил в пристрастност, воден от явното убеждение, че разполага с достатъчно и силни конституционни правомощия, които би трябвало да осъществява само в интерес на българското общество. Ето това поведение разби изцяло илюзиите на голяма част от политическия ни елит, опитал се да превърне в предишни мандати прокуратурата в своеобразна пощенска кутия за доноси. Нещо повече - партийните лидери от различни цветове се опитваха да използват институцията в политическите си борби и за лично оцеляване, за кадруване и зловещо разчистване на сметки с опонентите. Сезирането в повечето случаи бе напълно самоцелно, с идеята да се вдига политическа пушилка. От това институцията претърпя сериозни щети, а доверието на гражданите намаля.

Очакваната промяна в прокуратурата вече е факт, което е голямо постижение. Осъществяването на реформата ще бъде трудно, но ако политиката на сътрудничество, принципност, безкомпромисност и последователност, категорична отдалеченост от олигархични, политически и корпоративни интереси, демонстрирана от Цацаров, продължи да се развива през мандата му, резултатите няма да закъснеят. А от това ще спечели цялото ни общество, усетило нееднократно остър дефицит на справедливост в годините на прехода.

Вижте всички актуални новини от Standartnews.com

Коментирай