Нужна ни е човеколюбива национална доктрина

Нужна ни е човеколюбива  национална доктрина | StandartNews.com

Маргарита Попова, вицепрезидент

Родината ни България ще бъде не само мост между Запада и Изтока при новите геополитически реалности, но и гарант за това. Гарант за благополучието на нашите народи в мир, свобода и демокрация. Можем да го постигнем с модерна национална доктрина.

В договори, меморандуми и споразумения неизменно и открито декларираме желанието ни за разбирателство, сътрудничество, добросъседство, взаимно уважение и сигурност. Подреждаме в градация понятия, които сме пренесли през вековете до днес и които са плът на нашата национална същност, себепознание и светоглед. Сигурност, социална и духовна сплотеност за напредък, признаване на първенството на правото и уважение към правото са нашите общонационални интереси. Като се водим от тях, лесно ще можем да откроим най-важните за решаване задачи в различни сфери на общественополитическия живот и да водим просветена, мъдра стратегически адекватна вътрешна и външна политика. Ще създадем традиция за водене на политики с приемственост, гъвкавост, без комплекси, реалистични и прагматични, с отчитане на мощните динамични глобални трансформации върху национална и върху регионална почва.

Националната доктрина всъщност е, за да отрази нашия стратегически светоглед днес. Да се видим в конкретния исторически момент, с натрупания от нас исторически, социален политически психологически и културен опит. Планът на нацията - националната ни доктрина, всъщност би трябвало да бъде един всеобхватен стратегически анализ, за да научим просветено за евентуалните рискове и заплахи и да изградим надеждни защитни механизми във всяка област на обществено-политическия ни живот с цел напредък и благополучие на личността и обществото ни. Националната ни доктрина е нужна, за да прозрем как занапред ще опазваме и енергията на сътворените от човешкото общество културно-исторически ценности. Казано кратко - националната ни доктрина ще ни каже как да участваме в бъдещето на човечеството. Само с национална доктрина, с утвърден стратегически светоглед, ще можем достойно да участваме в променящия се и многоизмерен външен свят, ще имаме тежест в международния баланс. Убедена съм, синдромът на обгрижване от великите, ни обрича на бездействие, подчиненост или враждебност. В европейското семейство, основано на ценности, ще имаме ли най-после подкрепа за решаване на специфичните ни национални и регионални интереси? Казвам - да. Ако познават бъдещата ни модерна обединителна национална доктрина, вдъхновена, изследвана от просветени и отдадени на общото благо лидери - родолюбци.

Чрез езика свещен на нашите деди, сме издигнали в култ и свято пазим за децата ни красиви думи: знание и просвета, дом и челяд, вяра, почит и блага дума, личен пример и човешко достойнство, доверие и мъдрост, уважение, единение, съгласие и помирение.

Това са нашите национални интереси. Нашите национални ценности, чрез които през вековете сме укрепвали държавността и сигурността ни и които са във фундамента на съвременната европейска система от добродетели.
Днес сме тук да прегърнем с топла дума за надежда винаги мъдрия ни народ и да признаем, все още не успяваме да намерим онзи магнит, както иска народът ни, който в едно да събере и да впримчи животворната национална енергия за напредък заедно.

Така както еднозначно определихме европейското си място и бъдеще, за да продължим с истинско гаранции за защита на човешкото достойнство.

Днес сме тук да кажем: нужен ни е план на нацията, нужна ни е обединителна човеколюбива национална доктрина, за да бъдем здрав мост между Запада и Изтока между новите геополитически реалности. Нека с езика на новия ден на глас да заговорим за национален идеал, който да превърнем в кауза. Народът ни иска да чуе искрени думи, които да стигнат до болките и радостите му тук у дома, иска да го водят просветени и разумни люде, грижовни родолюбци. Моята представа за националния ни идеал и моето политическо послание към вас днес е: единение на българските граждани вътре и вън от родината - за развитието и утвърждаването на демократична правова и социална държава, за благополучие и сигурност, за мир и напредък у нас и в региона, за достойно участие в изграждането на Европейския съюз.

Днес ни е нужна национална доктрина с идеал и каузи, подвластна на приемственост, обновяване на историческото съзнание и спасена от преходни, изтощаващи и отблъскващи партийно-политически явления и страсти.

/Слово на форума "България - заплашена от неоосманизъм или нов мост между Изтока и Запада"/

Вижте всички актуални новини от Standartnews.com

Коментирай