Ходът със синдиците в КТБ дава надежди

Ходът със синдиците в КТБ дава надежди  | StandartNews.com

Проф. Валери Димитров

Трудно ще се намери механизъм за блокиране на сделката с LIC33, която аз бих нарекъл аферата "Луврие". Става дума за една крупна финансова измама, организирана от Цветан Василев. Появата на Пиер Луврие и лицата около него ясно показа, че всъщност голяма част от активите, които КТБ е кредитирала, се притежават от основния акционер и от физическото лице Цветан Василев. Веднага стана очевидна свързаността. И това всъщност е връзката между банковия бизнес на основния акционер и неговия небанков бизнес. Това за мен е ключовият въпрос в крайна сметка - каква част от имуществото, което основният акционер на банката Цветан Василев притежава, е придобито с кредити от КТБ и каква с негови собствени средства. Това е главният въпрос, на който трябва да се отговори в бъдеще.

Надявам се някога да получи отговор

Все пак голям брой институции се занимават с този казус и трябва да дадат отговор на обществото и да кажат защо в крайна сметка се случи тази мащабна измама на хиляди вложители чрез банка. В банката не може да се инвестира и тези пари, за които се говори, не могат да влязат в нея. Това е театрална постановка. КТБ е мъртва банка с отнет лиценз и не може да се инвестира в нея. Не са ми ясни фактите и не знам дали в действителност има такава сделка за 1 евро. Това са само твърдения без доказани факти, така че не мога да правя заключения. Хипотезата за сделки с подставени лица, които увреждат банката,

не е разследвана от никого

Отговорът на всички тези въпроси трябва да бъде даден от регулаторните органи, органите за финансово разузнаване и институциите, които контролират банковия бизнес.

След влизането на синдиците в КТБ Фондът за гарантиране на влоговете поема функцията на командир на производството по банковата несъстоятелност. Разбира се, докато не се произнесе Върховният административен съд. Сега има само едно обезпечително производство и тези предварителни, временни синдици фактически имат правомощия като на синдиците в производството по несъстоятелност.

Познавам един от назначените синдици в КТБ. Лазар Илиев е мой добър познат още от времето, когато работихме заедно в Централната банка и той беше юрист в нея. Той е с много добра банкова биография. Преди няколко години го назначих за административен директор в Сметната палата. Така че мисля, че е човек с чудесна професионална биография и високи морални качества и ще се справи много добре в ролята си на синдик. Другият синдик Росен Ангелчев обаче не го познавам.
Според мен е добре, че Фондът като главен кредитор влезе и установи контрол в КТБ и по негово предложение назначиха синдици. Смятам, че това е добре за банката. Оттук нататък

вече започва борбата за активите на банката

Борба за това да бъде защитена и увеличена масата по несъстоятелността, от която ще се удовлетворяват кредиторите. Затова влизането на синдици под контрола на Фонда в КТБ е навременна и добра мярка. Надявам се, че много от активите, които по една или друга причина банката е кредитирала, но няма контрол над тях, ще бъдат върнати към нейното имущество. Но нека да видим какво ще се случи. Допълнението в Закона за банковата несъстоятелност даде много големи права на синдиците и на Фонда. Сега остава да видим какъв ще е резултатът.

Вижте всички актуални новини от Standartnews.com

Коментирай