Българският туризъм има бъдеще

Българският  туризъм има бъдеще | StandartNews.com

Дискусията, която оживено тече в последния месец за бъдещето на българския туризъм, е изключително разумна, смислена и плодотворна. Тя се оказва закъсняла, но крайно необходима. На множество срещи с ресорния министър бяха засегнати различни теми като имиджа на страната и характера на предлагания туристически продукт. Необходимо и реално медиите се превръщат в посредник, който трябва да разгласява добрите практики, а не да прави черен ПР и реклама с обратен знак на случващото се по Българското Черноморие. Посочени бяха множество слабости в нормативната база и грубо несъответствие с някои норми спрямо актуалните ресурси на пазара. Като невралгични теми се обособиха проблемите, свързани с инфраструктурата, ограничаване на тротоарното право за търговски нужди в определени зони, възпрепятстващи свободното преминаване на туристи - основно на територията на Слънчев бряг и Стария Несебър.

Посочено бе, че има много недостатъци в транспортната инфраструктура, регионално - като пример - обхода на Ахелой, липсата на паркинги и автомобилен достъп до плажовете, проблемът с паяците. Прекомерен брой търговски обекти съществуват на територията на Слънчев бряг и те възпрепятстват нормалното движение на туристи, придавайки ориенталски и нежелан вид на дестинацията. В дискусиите специално внимание се обърна на концесиите на плажовете, категоризацията, както и разрешаване на търговски дейности според категоризацията. Тук акцент през летния сезон бе поставен върху стопанисването на плажа Несебър - Юг от фирмата на Боян Бонев "Сироко", както и всички неотговарящи на българското законодателство и европейските стандарти практики, въведени от него. Стана ясно, че трябва да се изключат дюните от цялостния обхват на плажовете при изчисляване на площта, заемана от чадъри и заведения. Туристите протестираха изключително силно, в Несебър бе реализирана и многохилядна подписка, което показва не просто оживен интерес към темата, но и необходимост да се чуе гласът на гражданското общество. Посочено бе, че съществуват спортни игрища и площадки, както и детски съоръжения, които не са обезопасени, и те трябва да отговарят на европейските стандарти. Като лоши практики се утвърдиха шумът, нелоялните таксита, нелоялните доктори, провеждащи скъпо и често некачествено лечение на туристите, а така също и нелоялните чейндж бюра, заедно с осъществяваната нелоялна конкуренция от некатегоризираните средства за подслон. Необходима е тясна връзка между Министерството на туризма и морските общини, както и изработването на обща стратегия за устойчиво развитие на туризма. Липсва обоснована визия и досега проблемите бяха представени на парче, без да се разгледат панорамно и обобщено. Като проблем се очерта и недостигът на персонал - квалифициран и неквалифициран. Изнесени бяха данни, че ако преди 10 г. са кандидатствали 3 бройки, сега е 1 бройка, а много позиции реално се оголват откъм желаещи да работят за тях. Като тенденция все по-малко квалифициран персонал бива привличан. Дошло е време Министерството на туризма да се захване реално с проблемите. Има политическа воля и желание в тази посока. Необходими са бързи, адекватни и координирани действия, като много представители на туристическия бранш разчитат и на активната и отговорна позиция на премиера Борисов в тази насока.

Вижте всички актуални новини от Standartnews.com

Коментирай