Българите не смеят да харчат

Българите не смеят да харчат | StandartNews.com

Милена Виденова, зам.-председател на Асоциацията на колекторските агенции в България

Заради изключителната политическа и икономическа несигурност, която се наблюдава в държавата, очакванията и по-скоро опасенията на гражданите са, че няма да могат да си връщат задълженията в бъдеще и ще имат повече просрочия. Това става ясно от наблюденията, които провеждат фирмите членове на Асоциацията на колекторските агенции. Дълговете на домакинствата реално може и да не се увеличат в номинален аспект, защото в такива времена хората предпочитат да не вземат каквито и да било заеми, просто такива са очакванията. По-важен обаче е въпросът в кой момент не задлъжнялостта, а кредитоспособността и покупателната способност на гражданите може да се повишат. Всъщност задлъжнялостта общо за системата не нараства, има свито кредитиране и хората не са сигурни дали да правят инвестиции - да купуват жилища, да потребяват, тъй като в нестабилна среда всеки си прави добре сметката. Това поведение е ключово за икономиката и за развитието на бизнеса, защото когато се задържа потреблението, се влиза в една негативна спирала с намаляването и на производството. При стабилизиране на средата обаче би трябвало тези очаквания да изчезнат. Но все още е рано да се каже кога ще се случи това.

По отношение на бизнеса няма очаквания за затъване в дългове. Не се наблюдава повишаване на междуфирмената задлъжнялост, поне на база финансови отчети за вземания. Но това, което се наблюдава и е тревожно, е че фирмите са изразходвали вече всичките си резерви и започват все по-активно да предприемат мерки за събиране на вземанията си и да използват различни инструменти, за да си подобряват ликвидността. Защото по-рисковият бизнес има затруднения да си набавя външно финансиране, било то банково или от контрагенти. Затова вариант за финансиране е по-активното събиране на вземанията от фирми длъжници.

Има три фактора, които са важни за подобряване на ситуацията. Първият е повишаването на доверието на ЕС в нашата администрация и изпълнителната власт, за да може да се възстановят спрените пари от еврофондовете, другият е какво се случва с финансовата стабилност на банковата система, тъй като това влияе пряко на фирмите, които са в тези банки - било като депозити, било като кредити. И третият фактор е евентуално свиване на износа във връзка с ембаргото за Русия. Там със сигурност, въпреки че страната не е основен контрагент, ще има ефект по отношение на някои стоки. Да не забравяме и общата политика и взаимоотношения, които може да се отразят на цената на енергоносителите, на доставките в дългосрочен план. Може би неслучайно една част от макроикономистите преразглеждат очаквания ръст на БВБ от 1,6% към края на годината в зависимост от развитието на тези външни и вътрешни фактори за бизнес климата.

Вижте всички актуални новини от Standartnews.com

Коментирай