Здравеопазването е първи приоритет на българите: изправени срещу ‚Сърце и Мозък‘ София, популистите губят и изчезват. Министър Кондева, моля, решете и не се страхувайте: хората ще Ви благославят!

Здравеопазването е първи приоритет на българите: изправени срещу ‚Сърце и Мозък‘ София, популистите губят и изчезват. Министър Кондева, моля, решете и не се страхувайте: хората ще Ви благославят!

Сърце и Мозък София ускорява и приближава реформирането на българското здравеопазване