Борсовите цени на тока в региона постепенно ще се изравнят

Новата регулаторна рамка и големите жеги са причини за драстични разлики в цените, казва проф. Атанас Тасев

Борсовите цени на тока в региона постепенно ще се изравнят | StandartNews.com

- Проф. Тасев, как ще коментирате високата цена на електрическата енергия на борсата? В рамките на няколко дни тя се вдигна 4 пъти?

- Първо, важно е да се знае, че Вие правите сравнение между последните дни от месец юни и първите дни от месец юли. Чувствителни изменения в ценовите нива се наблюдават в първите 3 дни от юли, от когато започва новият регулаторен период и е напълно нормално да са на лице драстични разлики.

- Ще обясните ли от какво са предизвикани тези разлики?

- Много от сключените договори за доставка на електрическа енергия са били със срок до края на регулаторния период, т.е. до 30 юни 2019 г. и продажни цени около 80 лева. Условията по сключените нови договори с начална дата 1 юли 2019 г. са чувствително променени.
В допълнение, за новия регулаторен период, доколкото съм запознат, ЕРП-тата са изменили своята стратегия за поведението си на пазара. Поради промените в конюнктурата, договорите с фиксирана цена са заменени частично с договори за доставка на електрическа енергия на своите крайни клиенти, съгласно които цените се калкулират на дневна база - като сбор от борсовата цена за съответния ден плюс добавка, която е конкретно договорена при всяка отделна сделка. Тези договори са породени най-вече от сериозната волатилност в ценовите нива в региона, на които електрическата енергия се търгува. Тази практика вече е масова и с влизането в сила на новите договори, зависимостта от цените на БНЕБ на всички енергийни дружества по веригата става изключително голяма.
Енергоразпределителните дружества избират да сключват дългосрочни договори с крайните си клиенти, за да могат да си гарантират сигурна печалба и да намалят, доколкото е възможно риска, който поемат.

- Това ли е единствената причина за високите ценови нива през последните дни?

- През последните дни температурите в цяла Европа са изключително високи. Това също е допълнителен фактор, който предизвиква повишаване на търсенето на електрическа енергия поради повишеното потребление, най-вече за охлаждане. Освен това поради рекордните жеги, ЕРП-тата имат завишени загуби по електропреносната мрежа, което също води до оскъпяване на цената на енергията.
В заключение мога да обобщя, че именно промяната на регулативната рамка и влизането в сила на новите договори с фиксирана цена към борсата плюс надбавка в комбинация с рекордните температури през последните дни се оказаха достатъчни, за да доведат до тези нива на цените на енергийната борса.

- Каква е причината през последните 2 седмици толкова много компании да обявяват търгове за покупка и продажба на електрическа енергия на платформата на БНЕБ?

- Един от основните фактори е фактът, че в началото на миналия регулаторен период АЕЦ "Козлодуй" и НЕК пуснаха множество търгове за продажба на електрическа енергия на изключително изгодни цени и по този начин множество търговци успяха да си осигурят енергия за дълъг период от време на по-ниски стойности, която да търгуват впоследствие с по-голяма печалба.
Голяма част от тези договори изтекоха на 30 юни с изтичането на предходния регулаторния период, което е основната причина през последните седмици много компании да продължават да обявяват търгове за покупка или продажба на значителни количества електрическа енергия посредством платформата на Българската независима енергийна борса.

- Каква е причината през предходния регулаторен период цените на енергийната борса в България чувствително да се различават от ценовите равнища на борсите в съседните държави?

- Тази тенденция е на път да се прекрати, но ще Ви обясня накратко.
До 30 юни 2019 година в България търговците на електрическа енергия заплащаха при износ т.нар. експортна такса или „Пренос и достъп“ в размер на 9,84 лева/МВч за всеки изнесен МВч. Чрез нея цената на БНЕБ се поддържаше изкуствено по-ниска. От 1 юли 2019 г. търговците са освободени от заплащането на тази такса, което ще помогне за постигане на равновесие на цените между България и региона и постигане на целта на Европейския съюз за формиране на обединен енергиен пазар.
Друга причина се корени в това, че към момента регионалният пазар на електрическа енергия в страните на Балканския полуостров се формира главно от производители като ТЕЦ, топлофикации и АЕЦ.
Усилията на Европейския съюз са насочени към повишаване на дела на ВЕИ в енергийния микс. Поради тази причина е необходимо всички страни да се фокусират в създаването на повече източници на „зелена“ енергия. В България все още не се усеща ефекта на подобни ВЕИ, тъй като до сега по-голяма част от тях са били на регулиран пазар с фиксирани цени за изкупуване. След новите регулаторни промени голяма част от това производство ще се продава на свободният пазар и ще влияе на цените в страната както нагоре, така и надолу. Този ефект все още не е усетен от пазара. В държавните на Балканския полуостров към момента най-много ВЕИ са изградени в Румъния, където се забелязва и голяма волатилност на пазара при липса или свръхпредлагане от ВЕИ.
Тенденцията към настоящия момент е цените на регионалните пазари постепенно да се изравняват и да се движат на по-близки равнища един спрямо друг, но и да се движат в по-големи граници заради нестабилността на произведените количества от ВЕИ.

 

Вижте всички актуални новини от Standartnews.com

Коментирай