Неделя,

"БМФ Порт Бургас" ще инвестира над 29 млн.

От: Администратор -
A
A
A

Строят се супермодерно силозно стопанство за зърно и склад за меден концентрат

Назначихме повече от 170 души и вдигнахме заплатите с 20%, казва прокуристът Борис Балев

- Г-н Балев, с какви резултати приключи "БМФ Порт Бургас" 2014 г.?
- През отминалата година "БМФ Порт Бургас" обслужи общо 586 плавателни съда и обработи 4.4 млн. тона товари. Това е абсолютно постижение за пристанището след прекратяването на работата на "Кремиковци" през 2008 г. В структурно отношение товарите са четири групи, като насипните (концентрати, зърно, въглища, цимент и др.) са с основен дял от 53%, следвани от генералните (метали, тръби, оборудване и др.) - 23%. Контейнерите са 18% от товарооборота, а останалите 6% са наливни товари, главно горива. От встъпването ни като концесионер и пристанищен оператор на терминали "Бургас Изток-2" и "Бургас Запад" се отчита значителен ръст на товарооборота. През 2013 г. сме обработили със 114% повече товари спрямо 2012 г., а през 2014 г. - с 33% повече от 2013 г.

Като резултат от това отчитаме и значителен ръст на приходите, съответно на оперативната печалба, и на крайния финансов резултат. Редно е да отбележим и реалната полза за държавата от концесионирането на двата терминала. Само през 2014 г. "БМФ Порт Бургас"

изплати над 14 млн. лв. на държавата

под формата на концесионни плащания, данък печалба, здравни осигуровки, пенсионни вноски и др.

- Какви средства инвестирахте и в какво?
- Съвременното концептуално развитие на пристанищните дейности и услуги е основен приоритет за ръководството на "БМФ Порт Бургас" при експлоатацията и модернизацията на двата пристанищни терминала. Една от най-важните ни цели е чрез цялостна рехабилитация, реконструкция и модернизация на пристанищната инфраструктура, съоръжения и оборудване да превърнем пристанището в един от най-добрите комплекси в Черноморския регион и да утвърдим "БМФ Порт Бургас" като надежден и предпочитан партньор. В над 100-годишната история на Пристанище Бургас за първи път се предприемат подобни по мащаб дейности по модернизация на съоръженията и оборудването. Като основен приоритет за бъдещото развитие беше заложена рационализацията и оптимизацията на пристанищните площи и пространства, за да бъдат предоставени конкурентоспособни условия на товародатели и клиенти на пристанището. Обособените пристанищни комплекси за обработка на различни видове товари са проектирани и изградени съгласно най-модерните концептуални решения на европейско и световно ниво.

През 2014 г. извършихме значителен обем дейности за реконструкция, рехабилитация и модернизация на пристанищната инфраструктура. Общият размер на инвестициите в двата терминала е около 53.5 млн. лева. Беше закупено модерно оборудване за обработка на товари, включително 6 мобилни крана, 2 от които - с товароподемност 100 тона, вилкови повдигачи, влекачи, ричстакери, мотокари и др.

Изградихме специализирано съоръжение за обработка на втечнени въглеводородни газове (LPG) с норма на разтоварване от танкери 1 500 тона (3 000 куб. м) за 24 часа. Съоръжението беше пуснато в експлоатация през януари 2015 г. като допълнение на съществуващия Буферен склад за течни товари на "Бургас изток-2".

В ход е поетапното изграждане на модерен високотехнологичен силозен комплекс за обработка на зърно на "Бургас изток-2". Съоръжението от 5 силоза с общ капацитет 75 000 тона

ще предостави възможност за обработка на 1.2 млн. тона зърно

годишно при спазване на европейските норми. Производител на по-голямата част от оборудването е водещата американска компания GSI International. Първият етап включва изграждане на 3 силоза, които ще бъдат пуснати в експлоатация преди зърнената кампания тази година. Комплексът ще позволява обработката на кораби от типа "Панамакс" при значително намаляване на времето за претоварване и при намаляване на транспортните разходи на зърноизносителите. Досега кораби тип "Панамакс" не можеха да се обработват в пристанищата Варна и Бургас.

Инвестирахме и в мултифункционално преместваемо съоръжение за съхранение на концентрати на "Бургас Изток-2". То е с капацитет 200 хил. т насипни товари годишно и норма 7000 тона/24 часа.
Продължаваме обновяването на съществуващите пристанищни площи на терминалите "Бургас Запад" и "Бургас Изток-2".

Значителна част от складовите полета бяха изцяло рехабилитирани. Бяха положени нови настилки, а закритите складове бяха ремонтирани и модернизирани. Като резултат от изпълнената инвестиционна програма привлякохме нови клиенти, които използваха други пристанища в Черно море. Сключихме договори с нови контейнерни линии и отчетохме ръст в обработката на контейнери.

- Какви са плановете ви за тази година?
- През тази година планираме да инвестираме около 29 млн. лева. Основните ни усилия ще бъдат концентрирани в изграждането на модерен специализиран закрит склад за обработка и съхранение на меден концентрат, който ще предоставя високоефективна услуга по цялостната обработка на насипните товари. Той ще бъде изграден на терминал "Бургас Изток-2" и ще влезе в експлоатация през първата половина на 2017 г. Нормата на разтоварване ще бъде 9 000 тона/24 часа, а обработката на меден концентрат ще надхвърли 1 млн. т годишно.

Предвиждаме и цялостна реорганизация и механизация на работните процеси в закрития склад за съхранение и обработка на зърнени товари в тила на 19-о корабно място.

През следващите години "БМФ Порт Бургас" ще продължи модернизацията и рехабилитацията на пристанищните комплекси. След като поехме управлението заварихме инфраструктурата в много лошо състояние. Настилките в откритите складови полета на "Бургас Запад" и подходите към тях

не можеха да се използват поради огромните дупки

и неравности, които затрудняваха достъпа на машините. Складовете се наводняваха постоянно поради лошата поддръжка на отводнителните системи. Веднага след поемането на двата терминала предприехме спешен ремонт и реконструкция на цялата инфраструктура. Смятам, че навременно предприетите от нас действия убедиха много от товародателите не само да продължат да ползват услугите ни, но и да увеличат обема на товарите си, за които досега са използвали алтернативни пристанища. През 2015 г. инвестираме и в изграждането на нови складови площи, допълнителни жп коловози, полагането на нова пътна настилка и дренажна система, в закупуването на ново високотехнологично оборудване и пр. Всичко това ще допринесе за повишаването на конкурентните предимства на двата терминала чрез увеличаване на производителността при обработката на товарите на кея и в складовете, намаляването на престоя на корабите, камионите и вагоните и на логистичните разходи на товародателите. Надяваме се с изграждането на жп линията София - Скопие да бъде увеличен транзитът на товари през двата терминала чрез привличането на товародатели от и за Македония.

- Каква е политиката по отношение на персонала?
- Основен приоритет ни е постоянното усъвършенстване на професионалните умения на служителите и работниците. Разполагаме с Център за професионално обучение, в който се извършва начална професионална квалификация, преквалификация и повишаване квалификацията на кадрите.

Въвели сме система за предоставяне на ваучери за храна

на работниците и служителите с цел повишаване на мотивацията им за успешно изпълнение на възложените им задачи. Осигуряваме работно облекло, обувки и лични предпазни средства. При сключването на концесионните договори от държавния оператор ни бяха прехвърлени 694 души, а сега численият състав вече надхвърля 870 човека. Увеличихме и възнагражденията с около 20% спрямо заварените.

- Тушира ли се напрежението със синдикатите, което избухна при встъпването ви във владение?
- Не бих казал, че е имало напрежение. Имаше изолирани опити от недоброжелателни субекти да злепоставят дружеството пред обществеността. Като всяко ново начало със сигурност някои работници и служители са имали притеснения относно отношенията с новия работодател, но те бяха изгладени при съвместните ни срещи още в самото начало. Постигнахме разбирателство по редица проблеми, съществували преди встъпването ни като концесионер. Сключихме нов Колективен трудов договор с по-благоприятни условия от предишния. За повишаване на мотивацията на служителите през 2014 г. бяха променени комплексните трудови норми, с които се обвързва производителността на служителите с получаваните от тях възнаграждения.

Препоръчани новини

Валутни курсове

По курса на БНБ
Валута Лева (BGN) Обратен курс за 1 лев
CHF 1.70725 0.585737
GBP 2.24388 0.445657
USD 1.71204 0.584099
Виж всички