В ADA University учат и работят хора от 46 държави

В ADA University учат и работят хора от 46 държави | StandartNews.com

ADA University, т.е. Международния университет в Азербайджан, започва прием на студенти за 2018 г. Завършилите този престижен азербайджански университет младежи са повече от бъдещи успешни предприемачи и водещи обществени фигури. Те са тези, които намират високо интелектуални решения в комбинация с етика и гражданско самосъзнание. Един от най-новите университети на Азербайджан е декларирал тази амбициозна мисия като собствена задача.

Основана през 2006 г. като Дипломатическа академия на Азербайджан, с цел да предлага обучения за дипломати и държавни служители в рамките на Министерството на външните работи, образователната институция се развива с бързо темпо, до голяма степен в крак с впечатляващия темп на растеж на страната, в която се намира, и се превръща в пълноценен университет,

който предлага бакалавърски и магистърски програми

в четирите си факултета – „Публични и международни отношения", „Бизнес", „Образование", „Информационни технологии и инженерни науки" - на английски език.

Въпреки малкия брой учащи спрямо общия брой студенти в Азербайджан, наброяващи 160 000 души, в ADA University днес се обучават повече чуждестранни студенти, отколкото в другите университети в страната. Студенти, преподаватели, служители и възпитаници от 46 държави наричат ADA University свой дом и обогатяват мозайката на приобщаващата учебна среда тук. Чрез учебна програма, изградена около триада от задълбочено изследване, избирателни и общообразователни курсове, съчетани с възможности за експериментално учене и възможностите за обмен, университетът обучава в една истински международна среда възпитаници, които имат силен потенциал за въздействие.

В Азербайджан общият размер на публичното финансиране на образователната система се е увеличил до почти 20 милиарда долара през последното десетилетие. ADA University се възползва от тази подкрепа за изграждането на кампус на световно ниво в един от централните квартали на столицата Баку. Първи по рода си в региона,

този „зелен" и „умен" кампус разполага с интелигентни съоръжения

които ползват възобновяеми енергийни източници. Към мултимедийните центрове, интерактивните класни стаи и просторните учебни и социални зони беше добавена през тази учебна година внедрената информационна система MyADA, която използва програмата Banner, за да отговори на нуждите на студентите и очакванията им за ефективен и прозрачен достъп до данни.

ADA University насърчава международните си студенти да се запознаят с местната общност чрез екскурзии, езиково потапяне, социални проекти и други за по-цялостен подход към културното, образователното и гражданското развитие. Той вярва, че обучението в чужбина се интерпретира и като възможност за обмен с някоя от 50-те партньорски институции по света, където студентите обединяват учене и пътувания за по-нататъшно развитие на хоризонтите си. Символ на кампуса е четириетажната сграда на библиотеката на ADA. Както виртуална, така и физическа, тя предлага най-голямата колекция на английски език в страната с достъп до половин милион хартиени и дигитални копия в подкрепа на предлаганите специалности.

От 2009 г. насам ADA University предлага международна стипендия на името на Алимардан Топчубашев,

за да даде достъп до първокласно международно образование

и водещо обучение на студенти по целия свят. Започна приемът за 2018 г. за 700 места във всички програми. С краен срок за кандидатстване 5 април 2018 г. стипендиантската програма „Топчубашев" набира кандидати, които имат силно желание да служат на обществена кауза. Стипендиантската програма е отворена за всички международни кандидат-студенти за бакалавърските и магистърските програми, които са приети в някой от факултетите на ADA University. Стипендията може да се подновява всеки семестър по време на курса на обучение, ако са изпълнени определени критерии за среден успех, и обхваща само таксата за обучение. Очаква се стипендиантите да покрият всички други разходи, включително настаняване, учебници, студентски такси и комунални услуги.

Вижте всички актуални новини от Standartnews.com

Автор Спорт
Коментирай