Вторник,

От октомври студентите по "Ядрена химия" в СУ ще плащат по 200 лв. на година

От: Администратор -
129
От октомври студентите по "Ядрена химия" в СУ ще плащат по 200 лв. на година
A
A
A

Намаляват се таксите на студентите в Софийския университет „Св. Климент Охридски", като те засягат само специалностите от професионално направления „Физически науки" и специалността „Ядрена химия" от професионално направление „Химически науки". В редовна форма на обучение годишните такси са 200 лева (при 750 лева за настоящата учебна година), а в задочна форма на обучение са 100 лева (при 300 лева за тази година). Това съобщава Министерският съвет, който публикува проекта за таксите за университети за учебната 2018-2019 година.

В 16 висши училища обаче се увеличават таксите за обучение в някои професионални направления средно с 11,7%.

Софийският университет „Св. Кл. Охридски" увеличава таксите за новоприети студенти в професионалните направления: „Администрация и управление", „Право", „Психология", и „Филология". Увеличението за редовната форма на обучение е от 40 до 61 лева, а за задочна форма - от 100 до 160 лв. Единствено в професионално направление „Социални дейности" се отчита по-голямо увеличение в задочната форма – 300 лв., а най-малко - 40 лева, в професионално направление „Психология" - редовна форма.

В Пловдивския университет „Паисий Хилендарски" се увеличават таксите с по 40 лева във всички професионални направления, с изключение на тези в „Администрация и управление", „Туризъм", „Икономика" и направленията от природните науки, математика и информатика, както и техническите науки.

Във Великотърновския университет „Св. Св. Кирил и Методий" увеличението е с 50 лева само за новоприети студенти в професионално направление „Педагогика" – редовна и задочна форма.

В техническите университети увеличение има в ТУ – Габрово, от 100 до 240 лева в редовна форма и до 30 лева в задочна форма. А студентите в ХТМУ - София, ще плащат 50 лв. повече във всички професионални направления.

В медицинските университети повишение на таксите има в Медицинския университет - Пловдив и Медицинския университет - Плевен. При първия таксите се повишават с 250 лв. в направленията „Медицина", „Фармация" и „Стоматология" – за І-ви курс редовна форма на обучение. При втория се наблюдава увеличение от 50 до 100 в различните професионални направления.

От 6 до 8% е увеличението на таксите за всички специалности в Русенския университет „Ангел Кънчев", с изключение на тези от социалните, стопански и правни науки. Аналогични са и увеличенията в Югозападния университет „Неофит Рилски", където те са от 11 до 24%.

При сравнителния анализ на таксите за учебната 2017/2018 година и предложенията на висшите училища за учебната 2018/2019 година е установено, че при 9 държавни висши училища размерът на таксите за обучение на докторанти за учебната 2018/2019 година се увеличава средно с 13,1% (от 20 до 300 лева).

При 24 държавни висши училища и Българската академия на науките няма промяна в размера на таксите за обучение на докторантите.


Всички новини от категория СтандАРТ.

Вижте всички актуални новини от Standartnews.com

Още от категорията