НСИ: Броят на учениците в БГ-школа намалява

НСИ: Броят на учениците в БГ-школа намалява | StandartNews.com

През учебната 2014/2015 година броят на учениците във всички видове общообразователни училища е 604.5 хил., от които 105.7 хил. са в селата. В сравнение с предходната учебна година броят на учениците в общото образование намалява с 1.8 хил., или с 0.3%, сочи доклад на НСИ .

В началото на учебната 2014/2015 година учебни занятия се водят в 2 019 общообразователни училища , от които 149 начални, 1 325 основни, 7 прогимназии, 137 гимназии и 401 средни общообразователни училища (СОУ). В сравнение с предходната учебна година общият брой на общообразователните училища намалява със 7 поради закриване или преобразуване .

Висше образование

През учебната 2014/2015 година общият брой на студентите в България възлиза на 2.2 хил., или с 0.8% по-малко в сравнение с учебната 2010/2011 година и с 0.6% повече в сравнение с предходната учебна година.

Предучилищно образование

През учебната 2014/2015 година броят на самостоятелните детски градини с директор е 1 991, или с 60 по-малко в сравнение с учебната 2013/2014 година. Броят на децата, настанени в детски градини през учебната 2014/2015 година, е 241.1 хил., което е със 17.9 хил., или с 8.0% повече от броя им през учебната 2010/2011 година и с 0.2% повече в сравнение с предходната
учебна година. Обхватът на децата в детските градини, изчислен чрез груповия нетен коефициент на записван, намалява от 83.6% за учебната 2013/2014 година на 82.9% за учебната 2014/2015 година.

Професионално образование и обучение

Професионалното образование и обучение през учебната 2014/2015 година се осъществява в 23 училища по изкуствата, 24 спортни училища, 394 професионални гимназии и 40 професионални колежа с прием след средно образование. Общият брой на учащите в професионалното образование и обучение през тази учебна година е 141.0 хил. и в сравнение с учебната 2010/2011 г. намалява с 20.5 хил., или с 12.7%, а в сравнение с предходната учебна година се увеличава с 0.2 хил., или с
0.1%.

Вижте всички актуални новини от Standartnews.com

Коментирай