На първо четене: Работодателите ще участват по-активно в образователния процес

На първо четене: Работодателите ще участват по-активно в образователния процес | StandartNews.com

Депутатите приеха на първо четене промени в Закона за висшето образование, чрез които се предвижда по-активно участие на работодателите в образователния процес. Предложението е на ГЕРБ и беше прието с 80 гласа „За" и 11 въздържали се. Целта на законопроекта е осигуряване на по-добри и гъвкави условия за използване на знанията и възможностите на изявените специалисти от практиката при обучението на студентите и докторантите.

Новите изменения предвиждат даване на възможност на 10 на сто от общия хорариум на учебните часове по учебен план в образователно-квалификационна степен „бакалавър" и до 20% в образователно-квалификационна степен „магистър" да могат да се провеждат от изявени специалисти от практиката, като преценката кой да бъде поканен и какви часове да получава се прави от съответния факултетен съвет. Работодателите се насърчават да изготвят и да внасят предложения за обновяване на учебните планове и програми. Представители на работодателите получават и правото да участват в постоянните комисии към Националната агенция за оценяване и акредитация. Новите промени предвиждат още в държавните комисии за провеждане на държавен изпити или за защита на дипломна работа да могат да участват и представители на работодателите.

По време на дебатите по законопроекта от ДПС посочиха, че намерението е добро, но буди леко недоверие, тъй като винаги има съмнение дали представителите на практиката и бизнеса биха били добри преподаватели. Според депутата Ерол Мехмед в закона трябва да се дадат по-точни критерии как ще бъдат избирани хората, които да участват в образователния процес.

От своя страна, „Обединени патриоти" обясниха, че подкрепят законопроекта и не са съгласни с идеята за стриктна регламентация на специалистите, които ще бъдат включени в обучението. Народният представител доц. Милен Михов обясни, че българските университети са консервативно структурирани и в тях действат утвърдени механизми на работа, а чрез новите промени им се дава възможност за провеждане на по-атрактивна образователна политика.

Депутатите от ПГ на „БСП за България" уточниха, че се въздържат от подкрепата на законопроекта. Народният представител Николай Цонков обясни, че като представител на академичната общност смята, че университетите и в момента имат добра връзка с икономиката и бизнеса. „Такива общи предложения няма да подобрят системата на външното образование, а напротив – ще доведат до влошаване на проблема", коментира Цонков.

ГЕРБ припомниха, че този законопроект идва след няколкомесечно публично обсъждане. Народният представител Таня Петрова посочи, че представители на университетите са съгласни с промените.

Вижте всички актуални новини от Standartnews.com

Коментирай