Неделя,

Кандидат-студентите пишат за Атанас Далчев

От: Администратор -
183
Кандидат-студентите пишат за Атанас Далчев
A
A
A

Явилите се на кандидатстудентския изпит по български език и литература, който започна тази сутрин в 9 ч. в СУ „Св. Кл. Охридски", ще трябва да пишат за поета Атанас Далчев.

Темата бе изтеглена тази сутрин. Далчев се падна и на кандидатсктудентския изпит през 2006 г. Тогава много от явилите се на изпит се отказаха. Кандидат-студентите, подали заявление за явяване днес на изпита по БЕЛ, са 1548. Председател на изпитната комисия е проф. Милена Кирова.

Габриела Ганчева от Плевен изтегли изпитен вариант № 3 на теста, по който ще пишат кандидат-студентите. Темата на есето: „Приятно е да бъдеш възмутен: едновременно чувстваш другите виновни и съзнаваш собственото си превъзходство" (Атанас Далчев), изтегли Светлина Ангелова от Златица.

Заместник-ректорът на Алма матер проф. Ренета Божанкова приветства кандидат-студентите и изрази своята увереност, че ще покажат знания и голямото си желание да станат студенти на Софийския университет. Деканът на Факултета по славянски филологии доц. Бойко Пенчев увери, че комисията се е постарала да подготви изпитната задача така, че кандидатите да могат да покажат най-доброто и да се почувстват горди с това, че са се справили. Той призова кандидатите да мислят свободно и да пишат правилно.

С успешно издържан изпит по български език и литература кандидат-студентите могат да учат в следните специалности на Софийския университет: Философия; Психология; Социология; Публична администрация; Културология; Библиотечно-информационни науки; Публични информационни системи; Философия (на английски език); Педагогика; Социални дейности; Неформално образование; Българска филология; Славянска филология; Балканистика; Румънска филология; Арменистика и кавказология; Комуникационен мениджмънт; Предучилищна и начална училищна педагогика; Социална педагогика; Специална педагогика; Логопедия; Физическо възпитание и спорт. С изпит по български език и литература и с изпит по история на България бъдещите студенти могат да запишат специалност „Право".

С изпит по български език и литература и изпит по английски, френски, немски или испански език може да се кандидатства за специалност „Европеистика", а с изпит по български език и литература и изпит по английски, френски, немски, испански, италиански и руски език – специалност "Регионално развитие и политика".

Изпитът проверява и оценява знания и умения като резултат от обучението по български език и литература в средното училище по посока на: четене с разбиране на текст, включващо извличане на информация, извеждане на преки и непреки заключения, тълкуване и обобщаване; владеене на основните граматични, правописни и пунктуационни норми; редактиране на текст, създаване на аргументативен тип текст (есе). Изпитът се състои от две части: тест с 50 въпроса (70 точки, 1/3 от точките са за въпросите по литература) и задача за изграждане на аргументативен тип текст по даден проблем - есе (30 точки). Максималният брой точки е 100.


Всички новини от категория СтандАРТ.

Вижте всички актуални новини от Standartnews.com

Още от категорията