Дипломите са редовни, обявиха от СУ

400 души до момента се преподписали документите

Дипломите са редовни, обявиха от СУ | StandartNews.com

Няма проблем с дипломите от 2009 г., които са издадени от Софийския университет увериха от Алма матер във връзка с репортажа на Нова телевизия. Отдел „Информация и връзки с обществеността" бе упълномощен да излезе с позиция по случая. Ето какво гласи тя: 

Съгласно Наредбата за държавните изисквания към съдържанието на основните документи, издавани от висшите училища в сила към началото на 2009 година подпис под дипломите за завършено висше образование полагат деканът на факултета, който е завършил студентът, и ректорът на университета. Годишно в Софийския университет се дипломират между 5 000 и 7 000 студенти. По тази причина подписът на тогавашния ректор на Софийския университет проф. дин Иван Илчев е полаган с щемпел. Всички дипломи, издадени през 2009 година от Софийския университет „Св. Климент Охридски", носещи този щемпел, са издадени по законния ред, съдържат необходимите реквизити и са валидни.

При необходимост от легализиране дипломите, издадени през 2009 г. с положен с щемпел подпис се преподписват с положен на ръка подпис от проф. Иван Илчев. До този момент са преподписани около 400 дипломи. Тази процедура се извършва по служебен път от отдел „Образователни дейности" на Софийския университет.

Междувременно с няколко изменения от 2009 година на Наредбата за държавните изисквания към съдържанието на основните документи, издавани от висшите училища подпис под дипломите за завършено висше образование полагат ректорът или упълномощени от него заместник-ректори. Всички дипломи, издадени от Софийския университет „Св. Климент Охридски" след 2009 година са с положен собственоръчен подпис на ректор или на заместник-ректор.

Вижте всички актуални новини от Standartnews.com

Автор Спорт
Коментирай