10 заплати за учителите при излизане в пенсия (ОБЗОР)

10 заплати за учителите при излизане в пенсия (ОБЗОР) | StandartNews.com

Дължим на педагозите почит и уважение по закон, директорите остават без мандат

Учителите, излизащи в пенсия, ще получават като обезщетение 10 заплати, ако са работили в последните 10 години в системата на образованието. Този текст вече е част от Закона за училищното и предучилищно образование, който депутатите гласуваха на второ четене.

Досега педагозите получават по осем работни заплати, като това се урежда не със закон, а с колективния трудов договор. В закона вече е записано също, че на педагозите се дължи "почит и уважение" от обществото.

Народните представители влязоха в остър спор по темата трябва ли директорите да имат мандат. След като дълги години тази идея бе лансирана, в крайна сметка мандатността за школските шефове отпадна. Вносителите на закона поясниха, че ако има директорски мандат, това би направило назначенията на училищните началници силно зависими политически. В отговор Мариана Тодорова от АБВ заяви, че в момента има директори феодали, чиято власт би трябвало да бъде ограничена. Тя бе внесла предложение за петгодишен мандат, но то не бе прието. Вместо това обаче и директори, и учители ще минават през атестация на всеки четири години. Оценката им ще се дава от специални комисии, в които влизат и представители на общината. При атестацията на директорите ще участва и родител, който е член на Обществения съвет на училището. Депутатите приеха, че педагог, който е получил най-ниската оценка, има право да получи подкрепа в следващата една година, като за подобряването на резултатите му се разработи специален план.

Ако обаче и при втората атестация след година резултатите му са ниски, той трябва да бъде освободен от работа. Учителите няма да имат право да дават частни уроци на ученици, на които преподават в училище. Всяка година те ще трябва да подават писмена декларация за това. Ако някой учител преподава на деца срещу заплащане, той не може да участва в подготовката на изпитни материали.

Без мобилни телефони в клас

Училищният закон изрично забранява употребата на мобилните телефони по време на час. Депутатите гласуваха и разпоредба, според която на учениците се забранява да употребяват дрога и да носят оръжие в училище, както и да играят хазартни игри. Депутатите гласуваха също санкциите за нарушение на ученици. Новост сред тях е преместването в друга паралелка заради нарушение. Това обаче не може да се случи, ако ученикът трябва да смени профила, в който се обучава. Санкцията преместване в друго училище остава, като тя се прилага само при тежки и системни нарушения на ученика. Ако обаче детето е в начален курс, то не може да бъде местено в друго училище, постановява законът. Всички наказания могат да бъдат обжалвани и в съда по реда на Административно-процесуалния кодекс.

Пада таванът за броя на учебниците

Учителите вече ще могат да избират между неограничен брой учебници. Това предвижда новият образователен закон. В момента се избира между три учебника по даден предмет, но опозицията настоява учебникът да бъде само един.
Държавата отново ще заплаща само за един учебник - този, който е избран от учителя. Преподавателите, както и представители на БАН, ще участват в оценяването на помагалата. Самото оценяване пък ще бъде на два етапа. На единия ще се гледа дали отговарят на държавния стандарт, а при втория - дали са годни да бъдат приложени в училище. Самите оценители не бива да са автори на внесени за оценяване проекти на учебници.
Просветният министър Тодор Танев обясни в кулоарите, че той ще настоява при оценяването на проектите да участват и родители, като тяхното мнение ще дава около една четвърт от тежестта на оценката.

Вижте всички актуални новини от Standartnews.com

Коментирай