ЕК проверява за данъчната дискриминация в ЕС

ЕК проверява за данъчната дискриминация в ЕС | StandartNews.com

Брюксел. Данъчните разпоредби на държавите от Европейския съюз ще бъдат обстойно прегледани от Европейската комисия. Това се прави, за да бъде сигурно, че те не са дискриминационни спрямо мобилните граждани на ЕС.

Проверката обхваща разпоредбите, свързани с икономически активните хора, например работници и самонаети, както и икономически неактивните като пенсионерите, съобщават от пресслужбата на комисията.

Мобилността на работниците беше определена като един от ключовите фактори за увеличаване на растежа и заетостта в Европа.

Данъчните пречки остават сред основните възпиращи фактори за гражданите на ЕС да напуснат своята родна държава, за да търсят работа в друга държава в Общността. Данъчните пречки могат да възникнат както в родината, така и в новата държава на пребиваване.

През 2014 година ЕК ще направи задълбочена оценка на данъчните режими на държавите от ЕС, за да определи дали те не поставят мобилните граждани в неизгодно положение.

Ако бъдат установени дискриминация или нарушаване на основните свободи на ЕС, Комисията ще уведоми националните органи и ще настоява да бъдат направени необходимите изменения. Ако проблемите продължават, ЕК може да образува производство за установяване на неизпълнение на задължения срещу съответните държави.

Вижте всички актуални новини от Standartnews.com

Коментирай