Кой заличи божествения Ефир от Менделеевата таблица

Загадката на загадките в химията ражда конспирации вече 118 години

Кой заличи божествения Ефир от Менделеевата таблица | StandartNews.com

Загадката на загадките в химията ражда конспирации вече 118 години

Окултистите вярват, че митичният Нютоний е енергията, която тялото освобождава след смъртта си

 

Когато през 1905 г. великият енциклопедист Дмитрий Менделеев публикува Периодичната система на химичните елементи, едва ли е предполагал, че 118 години по-късно първият елемент от нея ще е в основата на най-голямата конспирация. Кой редактира Менделеевата таблица е въпросът, който и днес вълнува химици, физици, военни, че дори и окултисти и врачки. Защото е свързан с голямата загадка съществува ли наистина митичният Ефир и какво всъщност представлява той.

В търсенето на отговори се ражда т.нар.

"теория на забранената физика"

Застъпниците й са убедени, че "редактирането" на Менделеевата таблица е най-голямото престъпление във фундаменталната наука за последните над 100 години. Защото не става въпрос за грешка в подредбата на елементите, а за умишленото заличаване на един от тях - Ефир.

Появата на класическия труд на Менделеев "Основи на химията" през 1905 г. променя завинаги науката. В него е публикувана Периодичната таблица. Но с една съществена разлика от тази, която познаваме днес.

В нулева група, наред с известните ни инертни газове хелий, неон, криптон и ксенон, Менделеев поставя и Ефир. Нарича го "Нютоний" в чест на великия Исак Нютон. Точно той твърдял: "Цялото пространство на Вселената се състои от неуловим газ, без който е невъзможно съществуването на каквото и да било."

Едва ли Менделеев е искал просто да отдаде почит на ненадминатия учен, пред когото се е прекланял. Странно би било и да се е объркал. Той е от онези хора, които са докоснати от Бога - сякаш пратени, за да променят света около нас.

Ражда се през 1834 година в Тоболск, Западен Сибир -

най-малкото от 17-те деца

на Иван Павлович Менделеев (1783 - 1847), директор на Тоболската гимназия и Мария Дмитриевна Менделеева. През 1855 г. завършва със златен медал катедрата по природни науки на Главния педагогически институт в Санкт Петербург и постепенно се превръща в един от най-големите учени не само на своето време. Химик, физик, икономист, технолог, геолог, метеоролог, педагог, преподавател, въздухоплавател и дори приборостроител, Менделеев става професор в Петербургския технологичен институт и в Петербургския университет, член-кореспондент на Петербургската академия на науките, учен пазител в Главната палата за мерки и теглилки, член на Лондонското кралско дружество, член на академиите на науките в Рим, Париж, Берлин и др.

Менделеев смята, че Ефирът е най-малката съставна част на всички други елементи, по-малък от молекулите, "първотухличката", от която произлизат атомите. Нещо повече - геният твърди, че Ефирът е

свързващото звено между химията и физиката

основен градивен елемент на всемира. В края на ХIХ век руснакът е един от последните световноизвестни учени, отстояващи идеята, че нютоният (ефир, етер) е субстанцията, от която се гради Вселената и в нея е ключът към разгадаването й.

След преждевременната му смърт Периодичният закон бива умишлено "редактиран" от световната академична наука. Премахването на Ефира налага и промяната, при която инертните газове се обединяват с елементите от осмата група и таблицата придобива вида, в който се изучава сега.

През 30-те години на ХХ век академик Алексей Юриевич Золоторев се залавя със задачата да реабилитира оригинала на Менделеевата таблица. И получава подкрепата на много силен съюзник.

Самият Сталин разпорежда през 1935 г.

оригиналът на таблицата да се изобрази като стенна мозайка в музея на Ленинград. По същото време обаче в учебниците троцкистите  изрязват нулевата група.

За съществуването на Ефир Золоторев се позовава и на откритията на друг гениален учен - Никола Тесла. През 1892 г. той конструира резонансен трансформатор, като получава на изхода енергия, многократно по-голяма от тази на входа. Когато журналисти го питат как е възможно това, той отговаря: "Аз улавям енергията от ефира и я трансформирам в електричество."

Тесла стига и по-далеч, откривайки начин как да пренася еленергията без проводници, т.е. директно чрез самия ефир. След като вестниците по онова време "гръмват" от сензационните му опити, изведнъж практиките на откривателя биват законспирирани и името му става табу за медиите. Създал повече от 1000 изобретения и над 800 патента, Никола Тесла умира в хотелска стая, сам, беден, без наследници, потънал в дългове.

Любителите на конспиративни теории твърдят, че

неговите записки са иззети и засекретени

защото във времето, когато петролът се превръща в основна суровина за бурно развиващите се икономики, създаването на евтина алтернатива би разрушило зараждащия се световен ред.

Това по никакъв начин не се приема, както от традиционната академична общност, така и от финансиращия я финансов елит. В крайна сметка понятието "ефир" бива заличено от науката.

Големите загадки около променената Менделеева таблица дават храна и на изследователите на трансценденталното и окултното. Какво е Ефир? Според тях това е енергията, която тялото освобождава след смъртта си.

Американският психолог Джон Качуба в книгата си "Ловци на привидения" използва законите на физиката, за да изтъкне, че енергията във Вселената е константна и не може да бъде унищожена, но цялото пространство е запълнено с

невидимото вещество, наречено ефир

Американецът смята, че именно това е енергията, която се освобождава от тялото след смъртта на човека.

Джери Василатос в "Изгубените открития" се занимава с викторианските учени, искали да докажат, че съществува субстанция, изпълваща цялото пространство и материя. Наричали я "ефир" и й придавали божествен произход.

 

Вижте всички актуални новини от Standartnews.com

Коментирай