Контрол на достъп за асансьор – модерните решения

Използването на системата значително подобрява интелигентното изграждане и управление на сгради

Контрол на достъп за асансьор – модерните решения | StandartNews.com
  • Системата за контрол на достъп за асансьор всъщност е технология за контрол на асансьора. На оригиналния асансьор се инсталира системно устройство, което е подобно на системата за контрол на  достъпа

С напредъка и развитието на технологиите начинът на живот на хората също се промени коренно. Строителството на високи сгради определено осигури много повече пространство за живот и работа. И интелигентната система за контрол на достъп за асансьор, която е високотехнологичен продукт, стана много популярна, тъй като напълно покрива изискванията на съвременния начин на живот.

Използването на системата за контрол на достъп за асансьор значително подобри интелигентното изграждане и управление на сгради. Тя лесно се комбинира с други интелигентни системи и впечатлява със своята мощност и всеобхватност, предлагайки отлично решение за усъвършенствано управление на различни интегрирани методи.

Системите за контрол на достъпа на асансьора използват безконтактни карти като данни за достъп за входа и изхода на сградата. Предимствата от използването им са много - намаляват честотата на повреда на бутона на асансьора, удължават живота на самия асансьор, подобряват сигурността, а имат и екологична роля, защото ограничават свободния достъп и така пестят енергия и въздух в затвореното пространство. 

Системи за управление на асансьора

Четец на карти за контрол на достъпа за асансьори

С негова помощ се идентифицира номера на интегрираната карта за криптиране на сензорната такава, в съответствие с принципа на HF детектирането.

Карта

Съхранява идентификационния номер на потребителя, който не може да бъде копиран и декриптиран.

Контрол на достъп за асансьор

Осигурява запазването на  оторизации на сензорни карти и набори от данни за карти, както и централна обработка на всички сигнали за качване за четеца на карти, които отговарят за координацията с компютърната комуникация. Също така гарантира и съхранение на други данни, с помощта на интелигентен процесорен център за управление.

Потребителската карта може да бъде на едно или няколко нива, както и за временни посетители

С потребителска карта на едно ниво потребителят влиза в асансьора и прекарва картата през четеца на карти за контрол на достъп на асансьора. Асансьорът отива направо на партера или може да избере един от разрешените етажи, а останалите етажи не могат да бъдат избрани. 

Потребителската карта на много нива се използва за достъп до всички оторизации - след като потребителят е натиснал бутона, асансьорът се премества на избрания етаж. 

Временни карти се издават за временни посетители. По време на издаването номерът на асансьора, номерът на етажа, продължителността на използване и броят на използваните карти се разрешават според специфичните условия на посетителя.  

Вижте всички актуални новини от Standartnews.com

Коментирай