Партия МИР с 10 стъпки срещу демографската криза

Решаването на проблема трябва да е новата национална цел, казва Петьо Костадинов, водач на листите във Варна и във Велико Търново

Партия МИР с 10 стъпки срещу демографската криза | StandartNews.com

„По данни на Националния статистически институт (НСИ) спрямо 2011 г. населението на България е намаляло с 844 000 души. Тоест не говорим вече за демографска криза, а за демографска катастрофа, която е сполетяла страната ни. Именно за това са необходими са незабавни мерки, за да спре изчезването на българската нация. За да се справим с демографската криза партия е необходимо българската икономика да стане работеща и ефективна. И тук партия МИР дава конкретно решение и това е въвеждането на социално-пазарното стопанство като основа на българската икономика. Същността на социално-пазарното стопанство е в балансираното действие на двата структуроопределящи принципа – този на свободата и този на справедливостта. То установява справедливост и вдъхновява младите хора, като насърчава предприемаческия дух. Това е пътят изграждане на истинска средна класа, каквато, за съжаление, в момента в България няма, както и към помиряване на българското общество на база общности и ценности“. Това заяви Петьо Костадинов, който е водач на листите на партия МИР във Варна и във Велико Търново.

Той подчерта, че партия МИР предлага незабавно да се изготви харта на неотменима и приоритетна институционална отговорност по демографския процес с подпис и еднополюсно съгласие на политическите партии и неправителствените, работодателските и браншовите организации.

На база на провежданото от Петьо Костадинов три годишно изследване на демографските процеси в Република България и изхождайки от отлично мотивираните защити в Конституцията на Република България, и преди всичко в Член 14, Член 46 и Член 47 той предлага да се предприемат следните незабавни стъпки за излизане от демографската криза:

1.    Налагане на нарочно перо „Демографски процеси и решения“ в едно ново министерство на Семейството, младежта и демографските процеси или в съществуващото Министерство на труда и социалната политика (б.а – не ми стои добре), в отговор на създаването на нарочна дирекция с оперативни структури в областните центрове и общините;

2.    Оперативен входящ експертен анализ за демографската картина към старта на програмата за  проследяване и контрол над демографските движения;

3.    Многопрофилна прогноза за процесите в демографската динамика в следващите 10 години въз основа на входящия експертен анализ, прогнози за икономиката, прогнози за динамиката на социалната среда в Република България;

4.    Установяване на прецизни стимули на раждаемостта в Република България. На основата на доклада на господин Атанас Кацарчев, на Националната конференция по демография на 12  май 2022 година, да се разгледа възможността за финансов стимул от държавата при закупуване на жилище с банков кредит от младо семейство и покриване на определена стойност от цената на имота при второ, трето или повече деца. С оглед спецификата на средата е необходимо експертно да се премисли. Например, при второ дете да се покрие остатъчната част от лихвата по кредита или не повече от 2% от остатъка на кредита, при изплатена лихва. При трето дете да се поеме остатъчната стойност от официалната оценка на имота. Към този момент схема за пълното покриване на кредита при трето, четвърто или повече деца крие опасност от сравнително лесна схема за измами, чрез поставени лица(семейства). Например, незабавна пазарна продажба, ако имотът е изплатен, без остатък от държавата. Във всеки случай, добре контролирани механизми на процеса биха довели до заинтересованост за уседналост и усещане за перспектива в съзнателните и некриминално настроени млади хора в България;

5.    За пореден път се поставя и въпроса за работеща схема за подоходно облагане при определен брой деца. Но и тук се налага стриктна експертна оценка, поради още по-опростения характер на подхода към определени етнически групи;

6.    Правилата за стимулиране, чрез облекчаване на финансовата тежест при ново жилище или подоходно облагане да важат при официален втори или друг брак с доведени деца в семейството от предходни или от съвместни съжителства до 12 годишна възраст. Тук следва да се внимава особено много в защитните механизми. Доколкото с корист или изградена схема е възможен същия ефект от облагодетелстване при пазарна продажба. Дори е възможно да се сключи брак, съберат деца от свободно съжителство, без сключилите брак да се разделят с партньорите си;

7.    Създаване на специална разширена експертна група към съответното министерство, включително с привлечени членове и доброволци, за масирана атака на целевите групи в общообразователни и професионални гимназии и ВУЗ-ове. За целево и програмно участие в националните медии с прецизиран, обоснован и приет за верен подход към аудиторията.  С конкретни и ясно изпратени до съзнанието стимули. За моделирането на увереност за относителна стабилност и равновесие в националната държава за отговорността раждане и отглеждане на деца;

8.    Сканиране на демографската карта и наличната логистична за процеса мрежа от детски градини и училища. Включително за поемане на част и или пълната тежест на таксите от държавния бюджет в частните детски градини при наличен дисбаланс между броя деца и общински детски учебни заведения;

9.    Установяване на ясни критерии, мотивирани пред обществото, за данък върху доходите на българските граждани, без деца, като обосновано съучастие в отглеждането на децата на България;

10.    Създаване на специална програма за публична пропаганда, изградена само и единствено върху позитивен хоризонт, но само и единствено с приемливи, нехипотетични, аргументи;

11.     Припомням свързаните с процеса основни членове от Конституцията на Република България:

Чл. 14.

Семейството, майчинството и децата са под закрила на държавата и обществото.

Чл. 46.

(1) Бракът е доброволен съюз между мъж и жена. Законен е само гражданският брак.

(2) Съпрузите имат равни права и задължения в брака и семейството.

(3) Формата на брака, условията и редът за неговото сключване и прекратяване, личните и имуществените отношения между съпрузите се уреждат със закон.

Чл. 47.

(1) Отглеждането и възпитанието на децата до пълнолетието им е право и задължение на техните родители и се подпомага от държавата.

(2) Жената майка се ползва от особената закрила на държавата, която й осигурява платен отпуск преди и след раждане, безплатна акушерска помощ, облекчаване на труда и други социални помощи.

(3) Децата, родени извън брака, имат равни права с родените в брака.

(4) Децата, останали без грижата на близките си, се намират под особената закрила на държавата и обществото.

(5) Условията и редът за ограничаване или отнемане на родителските права се определят със закон.

Всички предложения на Петьо Костадинов са обсъдени и приети по време на Национална кръгла маса на тема „Демографията – ключ към бъдещето на България“, организирана от политическа партия МИР (Морал, Инициативност, Родолюбие)на която присъстваха председателя на НСИ, представители на Министерство на труда и социалната политика, народни представители, експерти и представители на граждански и неправителствени организации.

„В последните месеци българите спорят и се мразят помежду си заради чужди грешки и каузи. За да се обединим около наша, българска кауза, ни трябва единство и партия МИР предлага това да бъде справянето с демографската криза, която засяга всички сфери на обществено-икономическия живот на България“, заяви още Петьо Костадинов.

Той подчерта, че се включвам в активния политически процес, за да бъде полезен със знанията, уменията и натрупания опит.

„Избрах партия МИР, защото съм неин учредител и следователно споделям принципите на партията в публичните отношения на Република България. Познавам и мога да управлявам процесите в областта на спорта, демографските процеси, младежките дейности и енергетиката. Конкретните предложения са в разработена от мен визия, която е част от платформата на партия МИР, обсъдена и приета от Конгреса на партията“, заяви водача на листите на партия МИР във Варна и във Велико Търново Петьо Костадинов.

Петьо Костадинов е роден на 14 април 1963 година в гр. Оряхово. Завършил с отличие специалност "Ядрена електроника" на Техникума по Ядрена енергетика "Игор Курчатов" - гр. Козлодуй. Завършил с отличие и пълно отличие от държавните изпити Политически профил на Висшето народно военно училище "Васил Левски" - гр. Велико Търново. Първенец на специалността на Випуск "Ботевски'86" - гр. Калофер. Златен медалист на Министерството на народната просвета. Военен профил - Инженерни войски. Придобит профил от държавен изпит - Педагогика. Служи, като Заместник-командир на рота и Заместник-командир на Отделен танков батальон в състава на 24-та танкова бригада, гр. Айтос. Нещатен военен кореспондент на вестник "Народна армия". След спечелен конкурс работи, като военен репортер, вътрешно-политически репортер, спортен репортер и коментатор на вестник "Народна армия". Спортен репортер и коментатор на вестник "Труд". Специализира във факултет "Журналистика" на СУ "Климент Охридски", специалност „Телевизия“. Собственик и издател на седмичника "2 в 1". На електронния информационен протал www.prosport.bg. Бил е член на Българската асоциация на спортните журналисти. Бил е член на Международната асоциация на спортните журналисти - AIPS. Автор на романа "Орденът "Винчи" - Скиптърът" и на над 50 000 публикации в печатните и електронни медии от 1984 година до сега. Бил е член на Управителния съвет на Клуб по спортна акробатика ЦСКА. Бил е член на Управителния съвет на Волейболен клуб ЦСКА. Бил е Търговски и рекламен директор на Футболен клуб ЦСКА. Член на Управителния съвет на Футболен клуб Черно море. Учредител и Председател на Учредителното събрание на футболен клуб ЦСКА 1948. Бивш Президент на Федерацията по акробатичен рок енд рол. Учредител, член и член на ръководството на Българската асоциация на футболните агенти - БАФА. Член на работни групи на Европейската асоциация на футболните агенти - EFAA. Автор на базовия документ на действащия Правилник на футболните агенти на Българския футболен съюз. Агент на ФИФА, а след децентрализацията от 1 април 2015 година е регистриран футболен агент В Българския футболен съюз, Италианската футболна асоциация и Олимпийския комитет на Италия, Футболната асоциация на Англия и Кралската белгийска футболна асоциация. Провежда 3-годишно изследване на демографските процеси в Република България. Основен докладчик на организираната от Политическа партия МИР тематична Национална кръгла маса "Демографията - ключ към бъдещето на България" през месец май 2022 година на тема: "ПРИЧИННО-СЛЕДСТВЕН ПРОФИЛ НА ДЕМОГРАФСКАТА ДИНАМИКА В РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ. ВЪЗМОЖНИ РЕШЕНИЯ". Основател, мажоритарен собственик на дялове и Управител на медиаторска агенция Проспорт медиа ООД. Основател, едноличен собственик и Управител на Проспорт 10 ЕООД. Дружество Проспорт 10 ЕООД е спонсор на над 40 клуба от всички нива на българския футбол, на детски турнири по футбол, кампове, на клубове в спортовете лека атлетика, баскетбол, бокс, на конференции със спортна насоченост, методически сборове. Учредител и Директор на Фондация "Хайнрих Шлиман" в обществена полза за опазване на културното и историческото наследство на Република България. Член на Националния изпълнителен съвет на Политическа партия МИР, с ресори "Демографски процеси", "Спорт", "Младежки дейности". Водач на листите на партия МИР в област Варна и област Велико Търново. Женен с две деца и четирима внуци.

Вижте всички актуални новини от Standartnews.com

Коментирай