Н. Малинов: Битката за нашата българска цивилизация предстои 

Обръщение  към българските избиратели на Николай Малинов, издигнат за кандидат за президент и на Светлана Косева за кандидат за вицепрезидент от ПП „Русофили за възраждане на Отечеството"

Н. Малинов: Битката  за нашата българска цивилизация предстои  | StandartNews.com

Обръщение  към българските избиратели на Николай Малинов, издигнат за кандидат за президент и на Светлана Косева за кандидат за вицепрезидент от ПП „Русофили за възраждане на Отечеството"

Скъпи сънародници,

Президентските избори най-силно открояват българските дефицити. И това не е липса на някакво въображаемо единство или липса на съдийство между политическите сили.

Днешната президентска институция, като олицетворение на външната политика на България, отказва да признае пагубната обвързаност на България с евроатлантическата агресивност; тя е безразлична и няма куража да започне битка за истинска самостоятелност на страната ни, която се изразява в собствена преценка пред рисковете за националната ни сигурност.

Банално е, когато повтаряме, че България е опасно оръдие в ръцете на чужди интереси.

Банално е, когато твърдим, че в интерес на България е утвърждаването на многополюсния свят, че ние постоянно и навсякъде трябва да търсим съюзници, партньори, добронамереност и взаимно уважение – добронамерени съюзници, а не злонамерени колонизатори. Но макар да е банално, то е вярно. Стената от неразбиране, слугуване и късогледство е трудно пробиваема. Тази разделителна стена, срещу която ние отправяме своя призив за диалог и сътрудничество, за съжаление, става все по-висока както в международните отношения, така и във вътрешнополитически план. На нея ние ще противопоставим своята категорична позиция в полза на диалога и в полза на българските граждани, за да дадем повече глас на хората без глас и повече права на хората без права.

Ние извикахме за живот „Русофили за възраждане на Отечеството", защото разбрахме, че без политическа проекция русофилството в България не може да изпълни своите цивилизационни функции. Без политическо представителство, според нас русофилството е непълноценно и дори обречено на гибел. И осъзнавайки своята мисия, ние се включваме в кандидат–президентската битка за нашата българска съдба, за нашето цивилизационно предопределение да бъдем заедно с българския и руския народ, за мир и сътрудничество между Изтока и Запада, за по-доброто бъдеще и благоденствието на нашия народ. Нека да не допуснем противоречията, инспирирани от отдалечени на Европа центрове, да се превърнат в непреодолим фактор, който да задълбочи икономическата и духовна криза на Европа и в България. Трябва да признаем, че ние сме съвременници и свидетели на такава криза.

Каквито и интелектуални качества да има българският президент, каквито и вътрешни политики да спряга, той няма да бъде на висотата на своето призвание, ако не отстоява българския път, българската мечта, ако не търси брод за България, за българския дух и народ в днешния, доведен често да абсурди, свят. Част от този път е неразривното единство между българи и руси, част от тази мечта трябва да бъде Мирът – истинският, неподправен, искрен и дълговечен Мир. Нищо няма да осмисли повече президентската институция от знамето на българския суверенитет, от силата на добросъседските отношения, от повелята за мирно изграждане на света.

Това е нашето разбиране за стойността на българския президент, това е смисълът на нашето участие в президентските избори.

Ние си даваме сметка, че „Русофили за възраждане на Отечеството" поема върху себе си цялата враждебност на официалния евроатлантически егоизъм, на цялото медийно премълчаване, да не кажем забулване. Защото нашата актуална и всеобхватна програма противостои на противобългарските намерения и действия на всички глашатаи на „евроатлантическите ценности".

Вижте всички актуални новини от Standartnews.com

Коментирай