Закия Ел Мидауи: Културното наследство свързва народите

То създава принадлежност към корените, казва посланикът на Кралство Мароко

Закия Ел Мидауи: Културното наследство свързва народите | StandartNews.com

Културното наследство е от жизненоважно значение за всяка  страна, тъй-като представлява нейната култура и цивилизация, помага за свързването на народите, създавайки у тях чувство за принадлежност към корените и благородните цели. Това заяви Нейно Превъзходителство г-жа Закия Ел Мидауи, извънреден и пълномощен Посланик на Кралство Мароко в Република България и в Република Северна Македония, пред международния форум „Културата и бизнесът – заедно в дигиталния свят”, организиран от независимата медия „Стандарт” и най-голямата рекламна агенция М3 Комюникейшънс груп.

Паметниците и наследството, историческите, археологическите и религиозните обекти са важни фактори за създаването на икономическа база за страна като България, особено в областта на туризма. Поради тези причини аз силно вярвам, че съхранението и опазването на културното наследство са абсолютно необходими. Наше задължение е да го защитим, да го възродим, като по този начин ще защитим нашата идентичност, подчерта дипломатът.

Нейно Превъзходителство г-жа Закия Ел Мидауи е един от най-големите приятели на България, истински посланик на Чудесата на България и на културното наследство, каза създателят на кампанията „Чудесата на България” Славка Бозукова, главен редактор на „Стандарт”. Тя припомни, че посланикът на Мароко участва във всички инициативи от кампанията „Чудесата на България” тази година.

Специално за гостите на международния форум Нейно Превъзходителство г-жа Закия Ел Мидауи поднесе комплимент от посолството на Кралство Мароко – обяд с най-големите кулинарни чудеса на кралството.

Ето пълната реч на Нейно Превъзходителство г-жа Закия Ел Мидауи, извънреден и пълномощен Посланик на Кралство Мароко в Република България и в Република Северна Македония:

Уважаема г-жо Бозукова, главен редактор на в-к „Стандарт” и президент на Фонадция „Чудесата на България”,

Уважаема г-жо Йотова, вицепрезидент на Република България,

Уважаема г-жо Габриел, еврокомисар по иновации, научни изследвания, култура, образование и младеж,

Уважаеми Професор Минеков, Министър на Културата, 

Уважаема г-жо Михайлович, Генерален секретар на Европа  Ностра,

Уважаеми господин вицепрезидент на Европа Ностра,

Уважаеми академик Ревалски, Председател на БАН ,

Уважаеми Професор Димитров, ректор на УНСС,

Представители на лидерски компании от  технологичния сектор и управители на различни компании,

Уважаеми кметове, уважаеми гости,  Дами и Господа,

Като посланик на Кралство Мароко, искрено се радвам, че съм включена в този международен форум на тема „Култура и бизнес, заедно в цифровия свят“, в рамките на Националната кампания „Чудесата на България“, инициирана от „Фондация Standartnews”. Затова горещо благодаря на г-жа Славка Бозокова, главен редактор на „Standartnews“ и нейния екип, която повече от 10 години ръководи тази красива Кампания за опазване и популяризиране на българската история, култура и туризъм.

Щастлива съм, че мога да участвам в тази велика инициатива, която допринася изключително много за опазването на чудесата на тази красива страна, класирана на 3 -то място на европейско ниво по богатство на историческото, културното и туристическото наследство.

Всъщност културното наследство е от жизненоважно значение за всяка  страна, тъй-като представлява нейната култура и цивилизация, помага за свързването на народите, създавайки у тях чувство за принадлежност към корените и благородните цели. Освен това паметниците и наследството, историческите, археологическите и религиозните обекти са важни фактори за създаването на икономическа база за страна като България, особено в областта на туризма. Поради тези причини аз силно вярвам, че съхранението и опазването на културното наследство са абсолютно необходими. Наше задължение е да го защитим, да го възродим, като по този начин ще защитим нашата идентичност.

Напълно съзнателно заставам зад моите думи, защото идвам от страна с богато и разнообразно културно наследство, което представлява източник на национална гордост за мароканците. Освен това институционалната рамка за опазване и защита на мароканското културно наследство е създадена през 1912 г.

От възкачването си на трона Негово Величество крал Мохамед VI е направил културата национален приоритет. Нашият суверен никога не преставал да проявява голям интерес към този сектор, смятан за съществен в развитието на Мароко и укрепването на националното сближаване.

Тази кралска визия е залегнала в Конституцията от 2011 г., която определя ангажимента на публичните власти да предоставят „по подходящ начин своята подкрепа за развитието на културното и художественото творчество“, включително тяхната защита и популяризиране.

Убедена съм, че фактът, свързващ културата и бизнес с дигиталния свят, е много актуален, тъй като цифровите технологии променят пейзажа на глобалната икономика, създавайки условия за всички страни да вземат значимо участие в глобалния процес. Всъщност цифровите инструменти оказват значително влияние върху начина на разбиране на културния аспект на наследството, културните иновации и опазването на наследството. Научният прогрес в областта на информационните и комуникационните технологии отвори пътя към създаването и възстановяването на наследството и преди всичко към „разпространението на наследството“ и неговата „демократизация“, наред с други, онлайн дигитални колекции и виртуални обиколки на археологически и исторически обекти. Следователно, цифровизацията направи информацията за културното наследство по-достъпна, в голям мащаб по информативен и образователен начин. Пандемията Ковид-19 демонстрира нарастващото значение на дигитализацията във всички аспекти на икономиката, обществото и правителството, включително и културата.

За да се възползват от тези нови възможности, особено в областта на културата и свързаните с нея индустрии, е необходимо участието на частния сектор, за да се подчертае, ускори и „засили“ динамиката на развитие. Това е предпоставка за очакваното развитие на икономически растеж и увеличени доходи на всяка производствена индустрия, без да се изключва културата. По този начин системното участие на частния сектор ще даде възможност да се премине към нов тип управление по отношение на опазването и опазването на културно -историческото наследство.

От тази гледна точка творците, културните дейци и гражданите имат роля в бъдещето на творческите индустрии. В тази връзка поддържането и акцентирането на тази Национална кампания за повишаване на осведомеността за чудесата на България несъмнено ще даде възможност на България да увеличи максимално своя потенциал, като същевременно ще насърчи растежа на средната си класа и ще допринесе за създаването на работни места и намаляване на бедността по време на този икономически спад.

Преди да завърша, бих искала да изкажа убеждението си, че заключенията на този международен форум със сигурност ще доведат до препоръки от участниците в дискусията, насочени към подобряване, консолидиране и активизиране на дигиталната трансформация на културното наследство в България и по този начин ще се даде възможност на заинтересованите страни, по-специално българските власти, частният сектор и гражданското общество да работят в тясно сътрудничество за изпълнение на тези препоръки в рамките на националната стратегия за културна политика на България.

Вижте всички актуални новини от Standartnews.com

Коментирай