С използването на биогорива "ТЕЦ Враца" става част от европейските политики за по-чист въздух

Биомасата е сред широко използваните източници за производство на енергия в Европа

С използването на биогорива "ТЕЦ Враца" става част от европейските политики за по-чист въздух | StandartNews.com

Биомасата е сред широко използваните източници за производство на енергия в Европа. На фона на непрекъснато повишаващите се цени на енергоносителите, несигурността на доставките на природен газ в резултат на военния конфликт в Украйна и задълбочаващите се екологични проблеми, използването на биогорива се явява възможна алтернатива за осигуряване на сравнително лесно достъпен, надежден и екологосъобразен източник на енергия. България е страна с добре развито горско стопанство, което дава възможност за успешното -използване на биомасата за производство на енергия.

"Топлофикация Враца" е едно от българските предприятия, които години наред вече успешно прилагат технологията за производство на топло и електроенергия. Инж. Радослав Михайлов, директор на предприятието, сподели ценен опит при реализирането на този мащабен за дружеството проект. Той коментира, че използването на биомасата в производството на енергия допринася за екологичното и икономическо развитие на предприятието. "Тя е чисто гориво и се произвежда от остатъци от растителни култури. Биомасата е органична суровина, достъпна в големи количества. Причислява се към възобновяемите енергийни източници, защото като природен продукт подлежи на непрекъснато възстановяване. Тя не замърсява околната среда и за това се счита за източник на „зелена енергия“." обясни директорът на българската централа, успешно приложила иновативната технология.

"С този проект ние ще подобрим качеството на въздуха в града и ще успеем да задържим цената на топлинната енергия. За нас като дружество биогоривата ще помогнат да бъдем по-енергийно независими от покачването на цените на природния газ. Екологичните практики и устойчивото развитие са част от цялостната политикана "Топлофикация Враца"." поясни директорът на дружеството.

Инж. Михайлов изрази мнение, че енергийният преход ще бъде голямо предизвикателство за България. "Причината за това е, че ако в Австрия 75% от енергията е от възобновяеми източници, то у нас е само 20%, докато над 40% от електроенергията в страната ни се осигурява именно от въглищата. България е сред държавите, които са най-засегнати от прехода към климатична неутралност и поради въглеродно интензивните процеси в сектор енергетика и особеностите на националната икономика." заяви инж. Михайлов.

Вижте всички актуални новини от Standartnews.com

Коментирай