Производители и търговци на енергия предупреждават за риск от енергийна катастрофа

Според търговците на електрическа енергия приемането на закона в този вид ще доведе до ограничаване на конкуренцията поради оттегляне на пазарни участници и проблеми на свободния пазар

Производители и търговци на енергия предупреждават за риск от енергийна катастрофа | StandartNews.com

В последните дни редица предприятия обявиха, че са изпратили писма до институциите, с които изразяват остро несъгласието си с готвен нов закон, целящ да спре възхода на цените на енергията.

            Законът има за цел да транспонира в българското законодателство приета европейска директива за справяне с високите цени на енергията.  Няколко дружества изразиха опасения, че законопроектът изопачава указанията, дадени от ЕС. Според тях Европейската комисия изключва въглищните и газовите производители от предвижданото допълнително облагане, докато българското правителство планира да обложи точно тях с допълнителни тежести. От дружествата предупреждават, че това би довело до влошаване на ликвидността и бърз фалит.

            Силно засегнати от предвидените от българското правителство мерки ще бъдат и търговците на електрическа енергия, които също са изпратили писма до няколко министри и институции, в които изразяват притесненията си.

            Оказва се, че посочената като основна мярка в европейския регламент за справяне с високите цени, а именно намаляване на брутното потребление на електрическа енергия, дори не присъства в българския проектозакон.

            Търговците на електрическа енергия не са съгласни с предложението да внасят целеви вноски като се фиксира марж от 5% за сделки на едро и 15%

 за сделки с крайни клиенти, тъй като този марж не са достатъчни да се покрият съпътстващите всяка сделка разходи – за балансиране, администриране, заплати, кредитен риск, разходи за трансгранични капацитети и други разходи за обслужване на сделките.

            Припомняме и че, търговците на електрическа енергия поеха и основната финансова и административна тежест, свързана с преразпределянето на размера на компенсациите за бизнеса, без самите те да са компенсирани за извършените разходи.

            Според търговците на електрическа енергия приемането на закона в този вид ще доведе до ограничаване на конкуренцията поради оттегляне на пазарни участници и проблеми на свободния пазар, от където ще последва драстично намаление на износа и влошаване на енергийната ситуация в ЕС, както и спиране на производствени мощности. Според експерти в бранша законопроектът в сегашния му вид ще отдалечи страната и от целта за намаление на цените на енергията и енергийна независимост.

            Румъния прилага по подобен начин регламента вече почти 2 месеца и ефектът е оттегляне на почти всички чуждестранни търговци, драстичен спад на износа и липса на интерес от доставчиците за обслужване на крайните клиенти.

Вижте всички актуални новини от Standartnews.com

Коментирай