Огромен ръст на кредитите, БНБ бие спирачка

Има риск потребителите да не могат да връщат заемите си, предупреждават от Централната банка

Огромен ръст на кредитите, БНБ бие спирачка | StandartNews.com
  • Домакинствата дължат близо 30 млрд. лева
  • Има риск потребителите да не могат да връщат заемите си, предупреждават от Централната банка

Кредитите за домакинствата у нас достигнаха рекордните 29,3 млрд. лева (20 на сто от Брутния вътрешен продукт) в края на февруари.

Това е увеличение с 13,8% спрямо същия месец на миналата година, показват данните на Българската народна банка. Според тях най-голям е ръстът при жилищните кредити. Те съставляват около половината от всички заеми на домакинствата. Възлизат на общо 14,4 млрд. лева, като за година са се увеличили с 18,1%.

По-голям буфер

Заради силното увеличение на кредитите БНБ изисква от банките да разполагат с по-глеми резерви в случай на криза и ръст на необслужаваните заеми. Управителният съвет на народната банка определи тази седмица ниво на антицикличния капиталов буфер от 1,5% и за второто тримесечие на 2023 г.

"Кредитите за домакинства продължават да нарастват с ускорени темпове, особено в сегмента на жилищните. Запазването на текущите темпове на кредитен растеж при настоящите нива на реалните лихвени проценти създава предпоставки за увеличение на задлъжнялостта, което при вече ясно очертаната тенденция към промяна на лихвения цикъл може да се отрази негативно върху способността на кредитополучателите да обслужват задълженията си и да доведе до нарастване на необслужваните кредити и обезценките при потенциално влошаване на икономическите условия", предупреждават от БНБ.

Именно заради тези рискове миналата година БНБ увеличи нивото на антицикличния буфер, приложим към местни кредитни рискови експозиции, на 1.0% за 1 октомври 2022 г. и на 1.5% от 1 януари 2023 г. Тази седмица това ниво от 1,5% бе потвърдено и за второто тримесечие на следващата година.

Повече задълженията и на фирмите

Общо кредитите в банковата система - на домакинствата и на фирмите, възлизат на 72,3 млрд. лева, която е близо половината (49,2 на сто) от БВП на страната. За година те се увеличават с 9,7 на сто.

Най-много са кредитите за нефинансовите предприятия, които нарастват през февруари с 6,6 на сто на годишна база и в края на месеца достигат почти 38,2 млрд. лв.

Заемите, предоставени на финансови предприятия, са близо 4,8 млрд. лв. в края на февруари. В сравнение с преди година те се увеличават с 10,3 на сто.

Депозитите растат въпреки нулевите лихви

Парите, които граждани и фирми държат на депозит в банките, продължават да се увеличават, въпреки ниските, почти нулеви лихви. Общият размер на влоговете към края на февруари е малко над 103 млрд. лева, като се нараства с 8,5% в сравнение със същия месец на миналата година.

Близо две трети от депозитите са спестявания на домакинствата. Те държат в банките малко над 67 млрд. лева, което е със 7,3% повече в сравнение с преди година. Ръстът на тези депозити обаче е по-малък в сравнение с февруари 2021 г., когато е отчетено годишно увеличение с 8,3%. От данните става ясно, че спестените пари на домакинствата в банките са над две пъти повече от техните заеми, които възлизат на малко под 30 млрд. лева.

32,238 млрд. лева държат на влогове в банките нефинансовите предприятия. Това е с 10,1% повче в сравение с преди година. Най-голям е ръстът на депозитите на финансовите предприятия. Те се увеличават с 16,8% за година и достигат 3,782 млрд. лева.  

Вижте всички актуални новини от Standartnews.com

Коментирай