Какво промениха в Закона за корпоративното облагане

Депутатите синхронизираха европейска директива за установяване на правила срещу практиките за избягване на данъци

Какво промениха в Закона за корпоративното облагане | StandartNews.com

Депутатите приеха на второ четене Закона за корпоративното подоходно облагане. Промяната е изготвена във връзка с необходимостта от пълно въвеждане в националното данъчно законодателство на европейска директива за установяване на правила срещу практиките за избягване на данъци, които пряко засягат функционирането на вътрешния пазар.

Когато едно или повече чуждестранни образувания, които са свързани предприятия и общо държат пряко или косвено 50 на сто или повече от правото на глас, дяловият капитал или правото върху дела от печалбата на учредено или установено в страната хибридно образувание, което не е данъчно задължено лице, се намират в юрисдикция или юрисдикции, които считат хибридното образувание за данъчно задължено лице в България, то това хибридно образувание се приравнява на юридическо лице за целите на закона.

Печалбите и доходите на хибридното образувание се облагат по реда на закона, доколкото същите не са обложени по друг начин в страната или съгласно законодателството на друга юрисдикция. Това не се прилага за колективна инвестиционна схема. Колективна инвестиционна схема е инвестиционен фонд или схема, които отговарят едновременно на следните условия:

имат множество собственици;

притежават диверсифициран портфейл от ценни книжа;

предмет са на нормативна уредба за защита на инвеститорите.

Вижте всички актуални новини от Standartnews.com

Коментирай