Вторник,

Фермерите чакат подкрепа за ток и торове от ЕС

От: Стандарт -
338
Фермерите чакат подкрепа за ток и торове от ЕС
A
A
A

Конфликтът в Украйна и последиците за търговията на селскостопанска продукция с Европейския съюз наложиха необходимостта от бързи действия в стратегическото планиране за развитието на селскостопанския сектор и за осигуряване на продоволстве-ната сигурност в Общността.

Първата реакция на Европейската комисия в помощ на фермерите беше да настоява те да бъдат включени в групата на бизнесите в ЕС, които могат да получат компенсации за повишените цени на енергийните продукти. Вследствие на това ще се разреши на всяка държава-членка да приложи схема за подкрепа за покупка на торове, като сама ще определи размера на помощта. Пред-стои ЕК да уточни детайлите по този механизъм за подкрепа, но със сигурност се знае, че ще има таван на субсидията, пише sinor.bg.

Войчеховски иска спешна помощ за свиневъдите

Схемата ще помогне повече на някои сектори - основно на зърнопроизводители, отколкото на други като свиневъди например, комен-тира еврокомисарят по земеделие и развитие на селските райони Януш Вой-чеховски в интервю за пол-ската медия Rzeczpospolita. Той посочи, че конфликтът в Украйна е задълбочил проб-лемите в свиневъдния сектор, където през последните години расте броят на фалиралите стопанства и се търсят начини да се помогне спешно на останалите работещи животновъди. Такива мерки ще бъдат интервенциите на ЕК на пазара за свинско месо.

В момента в Европа има 2 млн. ха земеделска земя, която не се използва за отглеждане на култури и животни. Заради проблемите с доставките на фуражни култури се обсъжда възможността за дерогация от задължението за определяне на площи, свободни от протеинови култури. ЕК предлага също да се използва кризисният резерв, който е в размер на 500 млн. евро. Средствата са предвидени в бюджета на ЕС и по правило се разпределят под формата на директни плащания към фермерите в края на календарната година. ЕК иска те да се използват сега за подкрепа на най-засегнатите от кризата сектори.

Дори в новите условия обаче ЕК не се отказва от амбициозните си "зелени" цели в първичното и вторичното производство на храни, както и във веригата за доставки. Еврокомисар Войчеховски напомни, че на фермерите ще се наложи да намалят употребата на торове, но да произвеждат същите или дори по-големи количества култури.

"Заложени са различни решения, включително из-ползването на оборски тор, употребата на растителни остатъци за наторяване, пре-цизно земеделие и селективно торене само там, където е необходимо. Малките ферми са по-устойчиви от големите стопанства в условия на болести по животните и от гледна точка на необходимост-та от умъртвяване на стадата", отбелязва комисар Войче-ховски пред Rzeczpospolita. Той допълни, че при преработката на селскостопанската про-дукция ще се стимулират местните предприятия, а при търговията ще се разработват късите вериги на доставки.

В допълнение към мерките на ниво ЕС за справяне с кризите, държавите-членки ще трябва сами да определят мерки в своите стратегически планове. Всяка държава сама ще определя в каква степен може да се включи в изпълнението на високите "зелени" амбиции, заложени в Общата селскостопанска политика и стратегиите "От фермата до трапезата" и за биологично разнообразие. Възможност да се правят промени и "фини настройки" на плановете ще има всяка година през новия програмен период.

Словакия вече обяви, че ще направи съответни корекции в своя стратегически план за селското стопанство. Про-мените може да се отнасят например до "добавяне на интервенции, които включват мерки за смекчаване на негативните ефекти от настоящата ситуация и възможни инструменти за компенсация за словашки производители и преработватели, обясниха от министерството, цитирано от Euractiv.com. Остава обаче неясно дали Словакия ще може да намали своите екологични и климатични амбиции, които са заложени в плана за субсидиране на селското стопанство.

Министърът на земеделието на Италия Стефано Патуанели заяви, че подкрепя отлагането на влизането в сила на новите екосхеми по ОСП, които водят до ограничаване на тради-ционни за страната произ-водства, смятани за вредни за околната среда. Той посочи още, че правителството ще поиска да увеличи процента на обвързаните с производството плащания за стратегическите производства, при които ЕС не е самодостатъчен, като протеиновите култури и зърнените храни.

От своя страна Комисията предупреди, че "не е разумно" да се променят радикално плановете за ОСП. "Не бива да променяте правилата по средата на играта", каза служител на ЕК пред репортери в кулоарите на заседанието на комисията по земеделие на Европейския парламент, цитиран от Euractiv.com.

Как ще се осигури продоволствието в ЕС?

ЕК обяви покана за подбор на национални и европейски експерти, заедно с които ще разработи "Европейски механизъм за готовност и реагиране при кризи в областта на продоволствената сигурност" (EFSCM). Работ-ната група е съставена от представители на различни заинтересовани страни, които играят роля във веригата за доставка на храни, както и някои страни извън ЕС със силно присъствие на европейския пазар за храни. Първата "официална" дис-кусия за това как да се подобри готовността на ЕС за справяне с кризите ще се проведе на 23 март, когато ще бъдат определени рисковете по веригата за доставки на храни в ЕС.


Всички новини от категория Бизнес.

Вижте всички актуални новини от Standartnews.com