Атидже Вели със съвети към фирмите срещу кибер рискове

Малките и средни предприятия допринасят за половината от европейския БВП в момента

Атидже Вели със съвети към фирмите срещу кибер рискове | StandartNews.com

Малки и средни предприятия – ключово място в колелото на икономиката на ЕС.

Световният икономически форум заяви в годишния си доклад, публикуван по-рано тази година, че киберсигурността е един от десетте най-големи риска за бизнеса в световен мащаб. И очевидно, това е много важно от гледна точка на малките и средни предприятия.

Това е така, защото трябва да припомним, че МСП допринасят за половината от европейския БВП в момента. Във време на сериозни икономически предизвикателства трябва да направим повече, за да защитим, насърчим и увеличим възможностите за малките и средните предприятия. ЕС се нуждае от нашите МСП да просперират, докато се стремим да възстановим заедно икономиката на Европа по безопасен и сигурен начин.

Практически съвети за МСП за намаляване на кибер риска

Приветствам EIT Digital, Global Digital Foundation и наръчника за киберсигурност на Huawei за МСП, който беше публикуван тази седмица в Брюксел. Тази съвместна публикация ще спомогне за по-нататъшното опазване на веригите за доставки в Европа.

Много кибератаки са насочени към МСП, които работят в рамките на веригата на доставки на ЕС. Всъщност ENISA (Агенцията на ЕС за киберсигурност) установи, че кибератаките срещу веригата на доставки на ЕС са представлявали 17% от всички кибератаки в сравнение с 1% само през миналата година.

Това ръководство е много полезно и практично, тъй като помага на МСП да идентифицират различни и сложни кибератаки. МСП трябва да информират персонала си за естеството на злонамерен софтуер, фишинг, уеб базирани и DDoS кибератаки. Компаниите трябва да общуват внимателно с персонала и да обясняват как да действат, за да намалят кибер риска.

Трябва да се припомни, че 60% от кибератаките са свързани с човешка грешка. И ето защо е толкова важно хората да използват силни пароли и да управляват уязвимостите в рамките на продуктите и услугите, които те предоставят. В това ръководство има много добри материали, които могат да помогнат и да посъветват МСП да намалят риска от кибератаки. Например, всяка страна-членка има офис на CSIRT. Всеки екип за реагиране при инциденти с компютърна сигурност, разположен в 27-те държави-членки на ЕС, може да помогне на МСП със съвети за противодействие на кибератаките. ENISA също имат много силни материали по този въпрос.

Действията на ЕС в областта на подобряването на киберсигурността нарастват

Европейският парламент подкрепя редица инициативи за насърчаване на МСП, тъй като те са ключов елемент в колелото на икономиката на Европа. Водещите програми на ЕС като „Цифрова Европа", „Инвестирай ЕС", „Хоризонт Европа" и Планът за възстановяване и устойчивост на 27-те различни държави-членки на ЕС съдържат силни механизми за финансиране в подкрепа на МСП в цяла Европа. Изграждането на по-силни структури на МСП в Европа ще изпълнява както зелените, така и цифровите програми, които се преследват от институциите на ЕС. Европейският парламент работи в тясно сътрудничество с Европейската комисия и с правителствата на ЕС, за да предприеме още повече инициативи за развитие на икономиката на МСП.

Приветствам и създаването на новата мрежа на Европейския център за киберсигурност (ECCC). Всички 27 държави-членки на ЕС имат представител в борда на ECCC, който носи специфична отговорност за изготвянето на годишни планове за киберсигурност в Европа. ECCC е в много силна позиция да увеличи подкрепата за МСП в областите на киберсигурността. Освен това ECCC се стреми да съгласува действията на ЕС в областта на киберсигурността с инициативите, които се предприемат от отделните държави-членки на ЕС. Задължение на всички нас – било то от частния или публичния сектор – да учим един от друг най-добри практики, за да направим нашите МСП по-устойчиви да действат ефективно срещу кибератаките.

Очаквам с нетърпение новото ръководство на EIT Digital, Global Digital Foundation и Huawei да бъде лансирано в различни страни в Европа. Това ръководство ще бъде положително прието от МСП и от съответните им представителни браншови групи в България. Тази нова инициатива може и ще служи за много положителна цел както за европейското общество, така и за европейските предприятия.

Вижте всички актуални новини от Standartnews.com

Коментирай