Най-малко джипита в България сред страните от ЕС

На 100 хиляди българи се падат 64 общопрактикуващи лекари, като зад нас по този показател е само Гърция с брой на ОПЛ от 42  на 100 000 жители...

Най-малко джипита в България сред страните от ЕС | StandartNews.com

България е сред страните с най-нисък дял на общопрактикуващи лекари на 100 000 жители сред страните в ЕС, показват данни от анализ на Евростат за броя на  първичните изпълнители на медицинска помощ в страните на ЕС през 2017 г., цитирани от БТА.

На 100 хиляди българи се падат 64 общопрактикуващи лекари, като зад нас по този показател е само Гърция с брой на ОПЛ от 42  на 100 000 жители.

Общият брой на общопрактикуващите лекари у нас е около 4 500, като те съставляват 15 на сто от броя на всички лекари в страната, който е около 30 000, според данни на НСИ.

Най-висок дял общопрактикуващи лекари на 100 хиляди души у нас има в областите Плевен - 89, Видин - 86,  Монтана - 82, Добрич – 76.

Най-ниска е осигуреността с ОПЛ в областите: Кърджали - 40 на 100 хиляди, Разград - 47 и Търговище - 50 ОПЛ на 100 хиляди.

За столицата броят на общопрактикуващите лекари е 60 на 100 хиляди.

Според здравни експерти общопрактикуващият лекар изпълнява изключително важни функции в първичното здравеопазване. Той осъществява профилактична дейност, диагностицира, лекува и проследява повечето от най-разпространените хронични заболявания, диагностицира и лекува повечето от масовите остри заболявания и взима решения за нуждите от допълнителни изследвания.

Като цяло броят на практикуващите лекари в ЕС е бил близо 1,8 милиона, като от тях 50 на сто са били мъже, а другите 50%- жени.

Отчита се и значително нарастване на възрастта на здравния персонал в ЕС за 10-годишен период: през 2007 лекарите на възраст над 55 години са били 27 на сто, докато през 2017 г. този процент е нараснал до 38 от общия им брой, според Евростат.

Броят на общопрактикуващите лекари обаче се различава значително в различните държави-членки на Европейския съюз. Най-голям е техният дял в Португалия - 253 ОПЛ на 100 хиляди души население, отчита Евростат.

Освен Португалия в Топ 5 на страните с най-висок дял ОПЛ на 100 хиляди влизат още: Ирландия - 179, Австрия - 159, Холандия - 157 и Франция - 153 ОПЛ на 100 хиляди жители.

Най-ниска е осигуреността с лични лекари в следните 5 страни: Гърция - 42 на 100 000, България - 64, Словения - 68, Латвия - 72 и Испания - 75 ОПЛ на 100 хиляди души.

При останалите ни съседи осигуреността с ОПЛ е както следва: Македония - 100, Сърбия - 85, Румъния - 77 и Турция - 59  общопрактикуващи лекари на 100 хиляди души население, според Евростат.

Вижте всички актуални новини от Standartnews.com

Коментирай