Дрезгавият глас е знак за лоша болест

Цигари, пури и лула предизвикват различен вид рак

Дрезгавият глас е знак за лоша болест | StandartNews.com

Доц. д-р Желязко Арабаджиев е специалист по медицинска онкология с повече от 15 години опит, началник на Клиниката по онкология в Аджибадем Сити Клиник УМБАЛ Токуда - София. Има специализации в Белгия, Израел, Италия, Австрия. Научните му интереси са в областта на рак на гърдата, на простатата, гинекологични и урогенитални тумори, имунотерапия. Председател е на Българското научно дружество по имуноонкология. Член е на авторитетни национални, европейски и американски научни дружества по онкология. Автор е на над 60 статии, публикации в български и международни списания. Носител е на призове и награди от съсловни и пациентски организации.
Всяка седмица доц. Арабаджиев  отговаря на въпросите на читателите на "Стандарт". Пишете ни на адрес: [email protected]

 • Лоша устна хигиена и липсващи зъби носят риск от карцином на глава и шия
 • Цигари, пури и лула предизвикват различен вид рак

Карциномът на глава и шия представлява "архипелаг" от туморни локализации в тъканите и органите намиращи се анатомично около носа, устната кухина и езика, гърлото. Най-често туморите възникват от плоските клетки на лигавицата, "тапицираща" тези органи и затова и най-честият туморен тип е плоскоклетъчният карцином. През месец април всяка година специалистите по УНГ (уши-нос-гърло) и онколозите говорят за този вид рак, поради наличните реални възможности за профилактика и превенция, свързани с ограничаване на вредни фактори на околната среда. Ето защо днес ще отговорим на няколко въпроса относно това многолико злокачествено заболяване:

1. Кой органи и системи обхваща терминът "карцином на глава и шия" и какви са ранните прояви на възникване на туморите там?

 •  Рак на горната, средната и долната част на гълтача (мед.терм. - фарингс) - назофарингс, орофарнигс и  хипофарингс
 •  Рак на гърлото(мед.терм - ларинкса)
 •  Рак на устната и устната кухина
 •  Рак на синусите и носната кухина
 •  Рак на слюнчените жлези

В най-голяма степен всички изброени видове рак с напредването на процеса дават разсейки (метастази) в намиращите се в шията лимфни възли, които се уголемяват. Това нерядко е и най-ранната проява на болестта и причината пациента да се обърне към специалист УНГ.

Симптомите на рак на главата и шията могат да включват подутина (топче или бучка както пациентите го оприличават) или рана, най-често в устната кухина, която не заздравява, възпалено гърло, което не преминава дълго време, затруднено преглъщане и промяна с дрезгав глас.

2. Какви са причинителите и как да се предпазим?

Употребата на алкохол и тютюн са основни рискови фактори за рак на главата и шията. Интересен факт, е че локализацията на тумора зависи от начина на тютюнопушене -  пушенето на цигари увеличава риска за рак на ларингса, на пури - на устната кухина, а на лули  - на устната, предимно долната.

Инфекцията с канцерогенните щамове на човешки папиломен вирус (HPV) също увеличава риска от възникване на рак на главата и шията - най-често на устната кухина и гълтача в неговата средна и долна част.

Други рискови фактори за тези ракови заболявания включват:

 •  Прием на консервирани или осолени храни
 •  Лоша устна хигиена и липсващи зъби.
 •  Професионално излагане на дървесен прах, азбест и синтетични влакна
 •  Излагане на радиация.
 •  Инфекция с вируса на Epstein-Barr
 •  Расова принадлежност - азиатско, най-вече китайско потекло.

Консумацията на горещи течности - чай, кафе, горещи храни остава под въпрос като рисков фактор за възникване на рак в областта на устната кухина, гълтача и горната част на хранопровода. Съществуват анализи, които предполагат, че високата температура и системното увреждане на лигавицата от това, както и хроничните възпалителни процеси свързани с това увреждане, могат да "отключат" ракова трансформация на нормалните плоски клетки.

Ракът на главата и шията е по-често срещан при мъжете, отколкото при жените. Тези ракови заболявания също се диагностицират по-често сред хора над 50 години, отколкото сред по-младите хора.

При туморните образувания в областта на главата и шията има риск от повторно възникване. Поради това хората, които възобновяват тютюнопушенето след проведеното лечение, са изложени на най-голям риск. Ако пациентът не преустанови пушенето след лечение за рак на гърлото например, вероятността заболяването да се появи отново е много голяма. И това не отнема много време. Този път няма да са необходими 25 или 30 години, за да се върне болестта. Обикновено се възобновява в рамките на една или две години

3. Какви са съвременните форми на лечение на ранно открит и напреднал плоскоклетъчен ракна глава и шия?

Съвременното разбиране за лечението на рака изисква прилагането на мултидисциплинарен екип, който да обсъжда и предложи най-доброто поведение съобразено с факторите на пациента и болестта. В този екип задължително присъсва медицински онколог, лъчетерапевт, УНГ-специалист, патолог, образен специалист и нуклеарен медик. Поради нееднородността на заболяването рак на глава и шия, лечението се определя в зависимост от локализацията. Най-общо можем да отбележим, че ранните стадий се лекуват чрез хирургични способи и/ или лъчетерапия, а по-напредналите - с лекарствено лечение. Последното от своя страна може да бъде доскоро единственото и традиционно такова в лицето на химиотерапия, но в ерата на иновативните терапия имунотерапията постепенно се оформя като нов и по-ефикасен стандарт на лечение.

Изключително важно е да се пристъпи към операция или лъчелечение след много добро стадиране на болестта - в случая за локална оценка се препоръчва магнитно-резонанстната томография (МРТ), но напоследък позитрон-емисионната томография с компютър томография (ПЕТ/КТ) също се използва за оценка на първичния тумор и съседни лимфни възли, наред с оценката за далечни метастази.

В зависимост от тумора се използват различни хирургични методики, като например лазерна терапия (за лечение на карцином на ларинкса най-често), ексцизия (често прилаган метод, при който се отстранява туморната и малка част от здравата тъкан), лимфна дисекция (при наличие на разпространение на неоплазмата в регионалните лимфни възли заедно с тумора се отстраняват и засегнатите лимфни възли). При голям процент от пациентите са необходими няколко хирургични интервенции за пълното отстраняване на туморите.

Лъчетерапията, приложена постоперативно (след успешна операция), цели пълно и оптимално ликвидиране на евентуални оцелели ракови клетки. Съвременен и модерен вид лъчетерапия е така наречената IMRT или интензивно модулирана лъчетерапия, при която се използва апаратура за изключително точно насочване на лъчите и облъчване само на тумора, с минимално засягане на околните структури. Лъчелечението продължава средно между 5 и 7 седмици. Лъчевата терапия често се комбинира с химиотерапия (цисплатин най-често), а при някои пациенти към химиотерапията се включва и биотерапи  (моноклонално антитяло), което усилва ефикасността.

В метастатичният стадий на болестта, когато локалните - хирургичен и лъчеви - методи са изчерпали възможността се прилага самостоятелно химиолечение. Новост е при определение пациенти и характеристики на тумора, лечението да започне с имунотерапия, която подобно на други туморни локализации предполага по-добра ефективност. Имунотерапията има място и при неуспех на предшестваща химиотерапия, което добавя още една ефективна терапия към възможностите за лечение на тези, иначе трудни и резистентни, на химиолечение типове рак.

Вижте всички актуални новини от Standartnews.com

Коментирай