Вторник,

Прокопиев направил имение Буджака вместо вилички

От: Рачо Рачев, сн. Фейсбук -
1352
Прокопиев направил имение Буджака вместо вилички
A
A
A

Върховната административна прокуратура (ВАП) разпространи информация, която е получила в хода на проверки от страна на държавни институции, разпоредени от нея.

При проверките на обект „Жилищна сграда“  в м. Буджака, землището на гр. Созопол, собственост на физическо лице (Иво Прокопиев – бел.ред.) са констатирани пропуски и нарушения по отношение на издадените строителни книжа и изпълненото строителство.

Констатирано е, че сградата е напълно завършена и към момента на проверката се ползва. В южната част на имота е изграден открит басейн. Имотът е заграден от изток, север и частично от запад с плътна масивна ограда с височина около 2 метра.

Не е установено, дали фотоволтаичната централа е изпълнена.

Конкретно не са налични изискуемите протоколи за определяне на линия и ниво на намиращите се на мястото ограда и басейн, като последният не фигурира в издаденото удостоверение на главния архитект на община Созопол и не е въведен в експлоатация.

В нарушение на действащия Подробен устройствен план (ПУП) е издадено разрешение за строеж на еднофамилна жилищна сграда в имот отреден за вилно застрояване, а същият строеж е ситуиран в два имота и се касае за една сграда, която е функционално свързана, а не за две отделни сгради, разположени в два имота, което противоречи на действащия ПУП към момента на издаване на разрешение за строеж.

С оглед на това е съставен констативен протокол от служители на РДНСК Бургас и е сезиран кметът на община Созопол за предприемане на законосъобразни действия по компетентност на основание чл.224а, чл.225а от Закона за устройство на територията.


Всички новини от категория Правосъдие.

Вижте всички актуални новини от Standartnews.com