Кандидатстването за 1 клас в София изцяло онлайн

Новата система ще стартира на 1 април

Кандидатстването за 1 клас в София изцяло онлайн | StandartNews.com

Кандидатстването за първи клас в училищата в София ще става изцяло онлайн от април. Това е заложено в новата система за централизирано електронно класиране за прием на ученици в първи клас, качена на сайта на кметството за обществено обсъждане, пише "Монитор". Работата на новата система ще стартира експериментално в периода 1 април – 1 септември, така, както е било и при въвеждането на е-системата за прием в детските градини. Тя ще надгради онлайн системата за детска градина с модул за прием в първи клас.

Другата новост при кандидатстването в първи клас е приоритизирането на училищата, тъй като в заявлението за прием родителите ще посочват подредба на кандидатурите по поредност на желанията. При подаването им настойниците ще започват от най-исканото школо за кандидат-първолака, така, както е и при приема в детските градини и гимназиите, като основна тежест си остава уседналостта.

„Надградената система ще осигурява равнопоставеност на всички кандидати. С нея ще се избегне концентрирането на ученици само в определени училища и наличие на свободни места в други. Това е предпоставка за ефективно усвояване на наличния сграден фонд. С нея ще се въведат ясни правила за прием във всички общински училища. Системата ще предоставя възможност за по-добра информираност на родителите при кандидатстване на децата в първи клас съобразно техните желания, възможности и интереси и ще сведе до минимум административната тежест за тях“, посочват от общината.

Приемът в първи клас се осъществява спрямо водещия критерий уседналост. В първа група попадат деца с постоянен или настоящ адрес в прилежащия район на училището, които не са променяни над 3 години преди датата на класирането. В нея влизат и деца с брат или сестра до 12-годишна възраст, обучавани в същото училище, независимо от адреса. Втора група са децата с постоянен или настоящ адрес в района на училището, които не са променяни през последните от 1 до 3 години. Трета група обхваща кандидат-първолаците с постоянен или настоящ адрес, непроменяни през последната година. В четвърта група пък попадат малчуганите, чийто адрес е извън прилежащия район на училището към деня класирането. Когато децата от една група са повече от обявените места в план-приема на дадено школо, малчуганите се класират по допълнителни критерии.

В допълнителните критерии най-много точки – 6 се дават за деца с 50% трайни увреждания и сираци или полусираци. 5 точки получава дете от многодетни семейства, близнаците и кандидат-първолаците с постоянен или настоящ адрес в район, граничен на прилежащия район на училището. По 4 точки получава кандидат-първокласник с батко или кака над 12-годишна възраст в даденото училище, както и завършилите подготвителна група в школото. 3 точки са отредени за децата от приемни семейства. В случаите, когато броят на кандидат-първолаците, отговарящи на еднакви условия, е по-голям от броя на свободните места, се тегли жребий.

Вижте всички актуални новини от Standartnews.com

Коментирай