Петък,

Стопанска академия “Д. А. Ценов” - 86 години традиции и иновации при обучението на икономисти

От: Стандарт -
585
Стопанска академия “Д. А. Ценов” - 86 години традиции и иновации при обучението на икономисти
A
A
A

Стопанска академия “Димитър А. Ценов” е едно от най-старите висши училища в България, основано с указ на Цар Борис III на 8 ноември 1936 г. в резултат на дарението на крупния следосвобожденски предприемач Димитър Апостолов Ценов. Свищовската академия има над 155 000 възпитаници. Днес Висшето училище включва четири факултета - “Финанси”, “Стопанска отчетност”, “Мениджмънт и маркетинг” и “Производствен и търговски бизнес”, в които се обучават над 4500 студенти в редовна, задочна и дистанционна форма, в професионалните направления “Икономика” и “Администрация и управление”. Академията има партньорства с над 40 средни училища от България, повече от 230 чужди университета и над 130 фирми, банки, застрахователни дружества, софтуерни компании, работодателски и неправителствени организации, национално представени синдикати, министерства, държавни агенции. Програмите, по които се обучават студентите, са разработени съвместно с представители на бизнеса и отговарят на неговите изисквания.  

  • Бакалавърско обучение

Богатото образователно портфолио на Стопанска академия “Д. А. Ценов” осигурява обучение на български и на английски език в ОКС “бакалавър” по 21 специалности в областта на финансите, счетоводството, застраховането, социалното дело, туризма, предприемачеството, мениджмънта, търговията, маркетинга, международните икономически отношения, бизнес информатиката, бизнес статистиката, финансовия контрол и др. За втора поредна година се осъществява прием в редовна форма по развиваните съвместно с УНСС специалности “Икономика на туризма”, “Индустриален бизнес и предприемачество” и “Аграрна икономика”. Свищовската академия обучава студенти и по специалности за двойна диплома с три чуждестранни университета. Актуален списък на специалностите и възможност за онлайн кандидатстване са предоставени на интернет адрес www.uni-svishtov.bg/kskb. Основните предимства, които получават свищовските бакалаври са качественото и модерно обучение в академичен град, ниските семестриални такси, съвременната материална база, реновираните студентски общежития при много изгодни условия за настаняване и възможностите за международна мобилност.

  • Магистърско обучение

​​​​​​​

Свищовската академия предлага 42 магистърски програми за завършили икономически и неикономически специалности, както и програми за завършили ОКС “професионален бакалавър”. От тях четири са на английски език, а една програма се осъществява по споразумение за двойна диплома с чуждестранен университет. СА “Д. А. Ценов” предлага и три програми съвместно с УНСС - “Интелигентни информационни системи”, “Бизнес анализ на данни със специализиран софтуер” и “Бизнес иновации и мениджмънт”. Пълен списък и подробно описание на магистърските програми са поместени на интернет адрес www.uni-svishtov.bg/kskm. Обучението в ОКС “магистър” се провежда по удобен за студентите график и при гъвкави схеми за заплащане на семестриалните такси. 

  • Обучение в ОНС “доктор”

В образователната и научна степен “доктор” Стопанската академия предлага обучение по 16 акредитирани докторски програми, a 10 от тях се предлагат и на чужд език. Обучението за докторска степен се осъществява по държавна поръчка в редовна и задочна форма, и срещу заплащане в редовна, задочна и самостоятелна форма. Срокът за обучение в редовна и самостоятелна форма е 3 години, а в задочна форма - 4 години. През последните години обучението за придобиване на ОНС “доктор” в Свищовската академия се радва на засилен интерес не само от страна на току-що напусналите студентските скамейки младежи, но и от страна на представители на практиката, мениджъри и популярни български икономически анализатори. Това води до обмен на идеи и контакти, което повишава качеството на научните изследвания.

  • Лидер в иновативните образователни технологии

​​​​​​​

През последните години Академията реализира непрекъснат ръст на интереса към предлаганото от нея дистанционно обучение. Само за настоящата учебна 2022/2023 г. ръстът при желаещите да се обучават дистанционно в СА “Д. А. Ценов” е 24%. Причините за това са свързани с историята, философията и технологията на дистанционното обучение в Стопанска академия “Димитър А. Ценов”. Висшето училище е едно от първите в България, въвели дистанционно обучение през 1999 г. Учебният процес в тази образователна форма е напълно съобразен с потребностите на образователния пазар от гъвкавост поради все по-динамичния живот на студентите. Разработената платформа за електронно обучение, достъпна на интернет адрес dl.uni-svishtov.bg, осигурява интерактивно обучение в ОКС “бакалавър” и ОКС “магистър” по всички атрактивни специалности от богатото портфолио на Свищовското висше училище в областта на икономиката, администрацията и управлението. Прилаганите съвременни достижения в областта на информационните технологии осигуряват на свищовските студенти пълноценно дистанционно обучение и възможност за поддържане на постоянен контакт с преподавателите. Освен гъвкавостта и високата степен на дигитализация, сред предимствата на дистанционното обучение, предлагано от Свищовската академия, са също изгодните семестриални такси с възможност за разсрочено плащане, удобният учебен график и модулното обучение, кратките срокове за подготовка, пълният комплект учебни материали, включени в семестриалната такса и провеждането на семестриалните изпити в електронна среда. Всичко това прави дистанционното обучение много конкурентен образователен продукт, с чиято помощ Свищовската академия е обучила над 31 000 студенти от България и света. 

  • Модерна материална база и социална отговорност

​​​​​​​

Академичното ръководство и преподавателите в Стопанска академия “Димитър А. Ценов” полагат постоянни усилия за повишаване качеството на образователния процес и разширяване на възможностите за модерно и иновативно обучение по икономика, отговарящо на най-високите европейски стандарти. Само през настоящата учебна година са открити 6 нови учебни зали, оборудвани с най-висок клас хардуер и достъп до специализиран софтуер за провеждане на интерактивно обучение - две дигитални аудитории по проект “Икономическото образование в България 2030”, една дигитална лаборатория, специализиран кабинет по финансов контрол и одит, научна лаборатория за приложни изследвания по публични финанси и специализирана лаборатория за приложни изследвания по инвестиционно банкиране. Освен наличието на добра материална база, Стопанската академия провежда и активна социална политика, гарантираща приемливи такси за обучение и оптимални условия за настаняване. Важна част от тази политика е осигуряването на стипендии и награди за високи постижения в образованието, науката и спорта, предоставяни в партньорство с Фондация “Димитър А. Ценов”.


Всички новини от категория Образование.

Вижте всички актуални новини от Standartnews.com

Още от категорията