Онлайн обучението задълбочи неравенството

43 хил. ученици нямат таблет, а 34 хил. деца са без интернет

Онлайн обучението задълбочи неравенството | StandartNews.com
  • 43 хил. ученици нямат таблет, а 34 хил. деца са без интернет

Децата на родители със средно и висше образование се справят поне два пъти по-добре с учебния материал отколкото тези от необразовани семейства. Това е устойчив структурен проблем, но по време на дистанционното обучение ножицата между двете групи се е разтворила още по-широко.Това е един от изводите в анализа на обучението от разстояние в електронна среда (ОРЕС), изготвен от служебния екип на МОН. Анализът показа някои притеснителни резултати - задълбочаване на образователните неравенства, влошаване на мотивацията, ангажираността и знанията на голяма част от децата и риск от увеличаване на отпадащите от образователната система.

На националното външно оценяване по български език и литература /БЕЛ/ в VII клас през тази година учениците, чиито родители не са посещавали училище, са постигнали едва 25% от средния резултат за страната. Половината от средния брой точки имат децата от семейства с основно образование. На другия полюс са седмокласниците с родители висшисти. Те надхвърлят средния резултат с 29 процентни пункта. Учениците от семейства със средно образование имат резултати около средното равнище.Сходна е картината на изпита по математика след VII клас. Децата на висшистите са показали резултати с 39% над средните, докато учениците с неграмотни родители са постигнали само 38% от средното равнище. Разликата е повече от 3,5 пъти."Учениците, получили под 30% от максималния брой точки на националното външно оценяване след VII клас по БЕЛ са приблизително 21%. На изпита по математика такива са почти 50%. Това означава, че всяко пето дете не се справя с материала нито по БЕЛ, нито по математика. Това означава риск от отпадане от образователната система", обясни образователният министър проф. Николай Денков.

При зрелостниците от семействата с най-висок и с най-нисък образователен статус разминаването в знанията по БЕЛ е почти 2,5 пъти. Децата на висшистите постигат 118% от средния резултат, а тези на неграмотни родители - едва 48%.Данните от всички национални изпити показват още, че обучението от дистанция се е отразило значително по-зле на учениците от по-слабо образовани семейства, отколкото на техните връстници с по-добре образовани родители. През тази година в VII клас резултатите по БЕЛ при първата група се влошават с 13,8% в сравнение с 2019 г., докато при втората - само с 1,5%. По математика спадът в резултатите е съответно 15,6% и 1,4%.

Подобно е положението на матурата по БЕЛ в XII клас. Зрелостниците от необразовани семейства показват с 11,1% по-слаби резултати спрямо 2019 г. Постиженията на 12-класниците с родители висшисти намаляват с по-малко от 1% в сравнение с последната година с нормално присъствено обучение.Ножицата между учениците се разтваря от липсата на достатъчно устройства и/или на интернет, както и на възрастен в семейството, който да помага в електронното обучeние. В по-малко от половината от училищата в големите градове (43.5%) всички деца имат достъп до интернет. В селата този процент се срива на 12.5%.Неравният достъп до дистанционно обучение се потвърждава и при сравнението на различните  типове училища - всеки пети ученик в професионалните гимназии няма достъп до електронни устройства и интернет, а в тези институции се обучават около 50% от гимназистите.  Над половината от родителите признават, че нямат или имат недостатъчни умения да помагат на децата си при електронното обучение, което влияе негативно особено при по-малките. Така големите неравенства между ученици, чиито семейства разполагат с техника и имат умения да работят с нея, и такива без достъп до устройства и интернет, се задълбочават.Към средата на юли 2021 г. 43 хил. ученици все още не разполагат с устройство, а 34 хил. деца нямат интернет. В началото на предстоящата учебна година потребностите ще се актуализират.Според 40% от учителите и близо 60% от директорите знанията на учениците са се влошили по време на дистанционното обучение. Освен от затруднения електронен достъп, това до голяма степен е следствие от понижената мотивация и ангажираност на учениците. Понижената ангажираност води до повече отсъствия. Всеки втори учител казва, че част от учениците често не са присъствали докрай в онлайн часовете, а всеки трети е имал редовно отсъстващи ученици. Проблемът е сериозен в малките градове и в селата - там във всяко пето училище редовно присъстват в онлайн часовете под 60% от учениците. Според данните на дигиталната платформа shkolo.bg, която поддържа електронните дневници на 1700 училища, неизвинените отсъствия са със 70% повече спрямо предходната година.Ако от 2018 г. до 2020 г. средният процент на децата, обхванати от образователната система, се повишава с около 0.4 процентни пункта годишно, то през 2021 г. остава непроменен - необхванатите са средно 5% от децата между 5 и 16-годишна възраст. Ако не бъдат предприети мерки за ревизиране на Механизма за обхват, се очаква влошаване на този показател през следващите години. Най-висок е процентът на децата извън образование в областите Шумен, Сливен и Хасково.Дистанционното обучение е повлияло негативно и върху учителите. Анализът показва по-голямо напрежение сред тях и високи нива на професионално прегаряне. Над 40% от педагогическите специалисти заявяват, че се затрудняват при онлайн преподаване на често отсъстващите и неангажирани деца.Обучението от дистанция има и положителни ефекти. България успя да организира учебния процес така, че да няма пропуснато учебно време. Това отличава нашата страна от много европейски държави, чиито ученици останаха извън учебния процес в продължение на месеци.Анализът на резултатите от обучението от разстояние в електронна среда води до категоричен извод: необходимо е да се гарантира максимално дълго присъственото обучение през следващата учебна година.В същото време се прави необходимото за осигуряване на по-добри условия за провеждане на обучение от дистанция, ако това се наложи. На първо място е задоволяването на потребностите от електронни устройства и интернет връзка.

Вижте всички актуални новини от Standartnews.com

Коментирай