Добри новини за българските учители. Нови средства

Къде колко пари са дадени

Добри новини за българските учители. Нови средства | StandartNews.com

Одобрени са 18 588 013 лева за възстановяване на транспортните разходи или за наем по месторабота на педагогическите специалисти

С над 5 млн. лв. се финансират дейности по три национални програми за развитие на образованието, реши правителството. По Националната програма "Заедно в изкуствата и в спорта" средствата са в размер на 4 361 566 лв. С тях се покриват разходите на училищата, представили отчет за ноември и декември 2022 г., както и за януари, февруари и март 2023 г., съобщи правителствената пресслужба.

По Националната програма "Иновации в действие" средствата са в размер на 150 000 лв. Те се предоставят по модул 4 "Училищни лаборатории за иновации" на пет общински училища, включени в списъка на иновативните за учебната 2023/2024 година. Всяко от тях ще получи 30 000 лв. за организиране на тематична лаборатория за иновации, която има за цел чрез съвместна работа в конкретно тематично направление, да разработи или надгради иновативни модели.

Националната програма "Осигуряване на съвременна, сигурна и достъпна образователна среда" се финансира с 943 339 лв. за модул 2 "Площадки за обучение по безопасност на движението по пътищата". Средствата са за одобрените проекти на 99 общински детски градини и 244 общински училища. Финансира се осигуряването на външна и вътрешна площадка (подвижна зона) за обучение по безопасност на движението по пътищата, включително оборудването и обзавеждането й. Целта е намаляване на броя и последствията от пътнотранспортните произшествия с деца.

На заседанието на парламентарната образователна комисия на 13 септември министърът на образованието и науката проф. Галин Цоков съобщи, че вече са разработени националните програми за строеж и ремонт на училищни сгради, другата - е за училищни салони и спортни площадки в училища и детски градини, а третата програма е за 100 милиона лева и е за реконструкция на студентски общежития.

Общо 18 588 013 лева се одобряват и за възстановяване на разходите за транспорт или за наем по месторабота на педагогическите специалисти, които работят в населено място извън местоживеенето си.

С тях ще бъдат възстановени разходите на 17 497 педагогически специалисти от 2821 общински образователни институции в системата на предучилищното и училищното образование. От тях 3690 са пътуващи учители от 1081 детски градини, 13 650 - от 1684 училища и 157 педагогически специалисти - от 56 центъра за подкрепа за личностно развитие. С част от средствата се възстановяват и разходите за наем на 57 педагогически специалисти от 45 институции.

С друго решение от днес правителството одобри с 4 250 842 лв. да се финансират петте духовни училища в системата на предучилищното и училищното образование.
Духовното училище в Момчилград ще получи 1 192 732 лв., Пловдивската духовна семинария "Св. св. Кирил и Методий" - 542 661 лв., Духовното училище в Русе - 410 533 лв., Софийската духовна семинария "Св. Йоан Рилски" - 1 272 658 лв., а Духовно училище "Нювваб" в Шумен - 832 258 лв.

Разпределението на средствата е въз основа на броя на учениците, на групите и паралелките, вида на образователните институции и размерите на стандартите/нормативите за дете и ученик, за група и паралелка, за образователна институция.

Вижте всички актуални новини от Standartnews.com

Коментирай