Да гледаме учениците, вместо да пишем документи

Не е нужно да има тестове в четвърти и десети клас, казва Данко Калапиш

Да гледаме учениците, вместо да пишем документи | StandartNews.com

Данко Калапиш е директор на 107 Основно училище, което е филиал към Националната природо-математическа гимназия. Откактко пое школото, се бори то да има собствена селекция на деца с математически способности, а и преобрази материалната среда в училището. В момента там се извършва мащабен ремонт, за който общината е отпуснала крупна сума.

 

  • Изпитите проверяват не знаенето, а незнанието на децата
  • Не е нужно да има тестове в четвърти и десети клас, казва Данко Калапиш


- Господин Калапиш, с нова наредба на МОН отпада разпределението, което българските учители трябва да правят всяка година и да го съгласуват с директора. Как ще се отрази това на работата на учителите? Има положителни маменти в това учителят сам да планира работата си, но дали може децата да не усвоят целия предвиден материал?
- Положителните резултати ще бъдат безспорни, а и не виждам проблем материалът да не бъде взет. Всеки колега така или иначе планира по какъв начин да преподава материала в зависимост от това какво е нивото на класа. До 2016 година разпределението нямаше задължителен характер, а никой досега не е споделил да няма проблем за несправяне с материала. На практика се връща старата ни система, при която всеки добър педагог си планира работата, но няма да се налага парманентна заверка от директора, което облекчава едновременно работата на учителя и работата на директора. По-важно е какви са положителните последици – по-малко излишна бумащина и административна натовареност на колегите. Това, което те преживяваха досега, е наистина излишна натовареност.
- А какво може да се направи още по отношение на бумащината в училище?
- Нещата са много. Онова, което аз виждам на първо място, е по време на така наречените срещи на екипите за личностно развитие на детето. На техните заседания има излишно описване на проблемите, при това и безцелно. Основното, което е необходимо, е да не се пише. Не всяко нещо, което правим в нашата система, е необходимо да се документира. По-важно е въпросното нещо да се свърши, да се обърне внимание на децата и да не се измества фокусът на професията от работа към писане на документи.
- Някои Ваши колеги се оплакват от дублаж на електронни дневници и хартиени...
- Да, това също е напълно излишно, затова от новата учебна година и ние в 107-мо СУ минаваме на електронни дневнеици от първи до седми клас, когато завършва нашият випуск. Няма да има включително и хартиени бележници, всичко ще бъде електронно.
- Изпитите в четвърти клас се намалиха от 4 на два, като отпаднаха „Човек и общество“ и „Човек и природа“. Асоциацията, която включва директорите на училища обаче имаше съвършено различни предложения. Какво според Вас трябва да се промени в изпитите?
- Абсолютно съм съгласен, дори бих искал да има един изпит, а не два. Нека да интегрират всички предмети в себе си. Имат нужда както от промяна на формат, така и от промяна в начин на провеждане, а и на оценяване. А особено в четвърти клас трябва да се осмисли каква е целта на изпита. И изобщо има ли такава цел?
- Освен статистиката на министерството аз не виждам друга цел...
- И аз не виждам друга. Струва ми се, че същото важи и за новите изпити, които ще бъдат вкарани в десети клас. За мен те не са нужни, освен може би изпита по дигитални компетентности.
Иначе изпитите в седми и 12 клас ги виждам по-скоро като комбинация от писане на текстове и тест. Защото в този формат се проверява какво не се знае, а не какво се знае от децата. Това е един от сериозните проблеми на нашите изпити. Проверява се не знанието, а незнанието на учениците, и това бе показателно със средния резултат по математика в седми клас. Там не се измерваше това, което се знае, но се мереше това, което не се знае.
- Преди време бяхме говорили с Вас, че тъй като 107 СУ е филиал на  НПМГ, може би трябва да селектира възпитаниците си. Направихте ли стъпки в тази посока?
- Опитах се да стигна до някакво законово решение, по което това може да се случи, но до момента не го виждам. Затова всъщност като общинско училище приемаме децата от квартала. Но в пети клас сме заложили наши критерии – като например резултатите от национално външно оценяване и участие в състезания, но все пак близостта до училището продължава да стои като критерий. Вече сме направили и приема, като за първи път въвеждаме като изисквания и резултатите от изпитите. Искаме да можем да подберем деца, които в цялостно отношение са добри.
- Училището Ви е предприело  мащабен ремонт, а имахте и предишни ремонти като отворена библиотека например?
- В момента сменяме цялостнатна топлоизолация, която не е подменяна от 1967 година, когато е строено и училището. Тя е на 62 години. Столичната община отпусна огромна сума пари 230 000 лева, тъй като ние сме в две сгради.  Ще направим и логопедичен кабинет, ще променим едно от фоайетата. Още преди това направихме отворена библиотека и кът за общуване на децата, които са много доволни. Ние винаги сме го имали, дори и когато аз съм учил тук като дете, просто сега го направихме такъв, че да отговаря на съвременните изисквания. Училището ни участва по няколко проекта, в момента са 5, но ще имаме и  шести проект за лего-лаборатория, тоест децата ни ще имат възможност да се занимават с лего-роботика. Това ще става не само в кръжоци, но и в часовете по компютърно моделиране. Ще успеем да го включим дори и в задължителната подготовка още догодина.
- Знам, че имате и проекти по "Еразъм". Накъде пътуват учениците и учителите Ви и какво донасят отвън?
- Пътуват в цяла Европа и донасят много нови неща. Като започнем от подобряването на езиковите им умения до новите методи на преподаване, които усвояват учителите ни. Бих казал, че има коренна промяна в начина на преподаване между тази и предишните учебни години. "Еразъм" промени цялостния облик на нашето училище. Ние имаме проект, по който се работи с даровити деца, и те получиха нови методи за работа с тях. Другият ни проект е свързан със здравословно хранене и е много успешен.
- Успявате ли да привлечете млади учители?
- Да, дори вече имаме колежки, които излизат в отпуск по майчинство. Имаме и по-възрастни.
- Вие за първи път направихте церемония с тоги при завършване на седмокласниците?
- Да, благодарение на 22-о училище, което ни даде тогите си, се опитахме да направим събитието незабравимо за децата. Ние сме основно училище, не останаха сами в последните дни, затова решихме, че за тях трябва да бъде запомнящо се. Те бяха впечатлени изключително много. Бяхме и оплюти, защото това не било българско, че толкова рано обличали тоги, но в крайна сметка децата от четири паралелки бяха доволни и това бе един приятен начин да си кажем "Довиждане".
 

Вижте всички актуални новини от Standartnews.com

Коментирай