Петгодишни ще учат цифрите

Петгодишни ще учат цифрите

Ще знаят как да са вежливи и да преразказват приказки Децата на пет годинки трябва да могат да разпознават цифрите до 5. Това е залегнало в проектите...