Мизия се вдига на бунт

Мизия се вдига на бунт

Мизия. Хората в Мизия са оставени да се справят сами с пораженията от наводнението. Домовете на над 1 200 души са негодни за живеене, а 2/3 от наводн...