Справянето с миграцията изисква общи усилия

За две години направихме повече, отколкото през последните 20 г.

Справянето с миграцията изисква общи усилия | StandartNews.com

 

Европа продължава да е изправена пред силен миграционен натиск, но сега положението е съвсем различно от това преди две години.
За Европейската комисия темата не е нова. Когато председателят Юнкер встъпи в длъжност, той създаде поста „комисар на ЕС по въпросите на миграцията", защото знаеше, че миграцията трябва да бъде приоритет номер едно през нашия мандат. Бях горд да приема предизвикателството и оттогава работим заедно за изграждането на европейски подход за решаване на проблемите, свързани с миграцията.
Вече постигнахме огромен напредък — през последните две години направихме повече, отколкото е било възможно за предишните двадесет години. От спасяване на човешки животи в морето до разглеждане на причините в основата на миграцията, от намаляване на миграционните потоци чрез сътрудничество с трети партньори до защита на границите с новата Европейска гранична и брегова охрана, както и отваряне на безопасни и законни пътища за презаселване и солидарност с най-засегнатите държави членки и със съседните държави, приютяващи голям брой бежанци — нашият всеобхватен подход вече дава конкретни резултати.

Постепенно се очертава по-единен подход

за справяне с миграцията. Но все още има какво да се направи, за да се изгради доверието помежду ни и да се създаде последователен и всеобхватен метод за извличане на ползите и справяне с предизвикателствата на миграцията в дългосрочен план.
Подкрепа за най-засегнатите държави от ЕС и спиране на потоците по маршрута през Централното Средиземноморие — това са приоритети в нашата програма. В Източното Средиземноморие положението отново е под контрол. След като през март 2016 г. беше договорено изявлението на ЕС и Турция, броят на лицата, които всекидневно преминават от Турция в Гърция, намаля от 10 000 души на ден през октомври 2015 г. на средно около 80 души дневно. Като цяло броят на пристигащите на гръцките острови от Турция спадна с 98 %.
Либия обаче не е Турция и не можем да имаме същата договореност с тази страна. Вместо това нашите действия в Централното Средиземноморие трябва да са съсредоточени върху спасяването на човешки животи в морето, действия за подобряване на условията там, където е възможно в Либия, като в същото време помагаме на блокираните в Либия мигранти да се завърнат в своите страни по произход и възпираме незаконните и опасни прекосявания на морето. Важен фактор за постигането на тази цел е създаването на безопасни и законни пътища за истинските бежанци. Европа трябва да изпълнява хуманитарното си задължение да помага на хората, бягащи от война и преследване. През юли поискахме от всички държави от ЕС да ни кажат до септември, колко бежанци биха желали да презаселят от Либия и съседните държави през следващата година. ЕС ще продължи да оказва подкрепа за тези усилия, като мобилизира 10000 евро за всяко лице, презаселено в държава от Съюза.

Надявам се, че България ще допринесе за усилията

за спиране на потоците по маршрута през Централното Средиземноморие. България може да направи това чрез предоставяне на повече средства за доверителния фонд ЕС—Африка за преодоляване на първопричините за миграцията, предоставяне на персонал на агенциите на ЕС, работещи в Италия, и разкриване на места за законно презаселване на бежанци директно от Либия и съседните страни.
Друг важен елемент продължава да бъде връщането и обратното приемане. Това е област, в която ЕС трябва да използва авторитета си, за да осигури сътрудничеството на трети държави за обратно приемане на техните граждани, пристигащи в Съюза като икономически мигранти. Вече разполагаме с положителни примери като сътрудничеството ни с Нигер, което доведе до драстично намаляване на транзитните потоци през тази страна, но се нуждаем от такова сътрудничество и другаде. В бъдеще трябва да бъдем по-смели. Ако е необходимо, нашата визова политика например би могла да се използва като средство за ускоряване на обратното приемане на пристигащите в Италия мигранти от държави като Бангладеш. Вярвам, че ще мога да разчитам на подкрепата на България в тези усилия.
В идните месеци ще продължим да представяме нови, творчески идеи, които могат да допринесат за намиране на решения в тази област. Също така ще продължим да работим за постигане на балансиран компромис за реформата на законодателството на ЕС в областта на убежището. Според Комисията този компромис трябва да е основан на солидарност от страна на всички и да бъде в интерес на целия Европейски съюз.
Убеден съм, че с общи усилия можем да отговорим на предизвикателствата на миграцията. Нещо повече, сигурен съм, че ако работим заедно, можем да извлечем ползи.

*Заглавията са на редакцията

Вижте всички актуални новини от Standartnews.com

Автор Спорт
Коментирай