Спешни реформи, но където са най-нужни

Спешни реформи, но където са най-нужни | StandartNews.com

Гл.ас.д-р Чавдар Стоянов, доктор по европейско, международно публично и международно наказателно право

България преживя трудна в политически аспект година. Политическата нестабилност в първата половина на изминалите 12 месеца, опитът за разклащане на банковата система и създаване на финансов хаос, разклащането на доверието в институциите, предсрочните парламентарни избори, излъчили разноцветен парламент, създадоха условия за несигурност и пълзяща нестабилност.

В същото време умората, апатията и отчаянието сред широки обществени слоеве са достигнали своя пик. Обществото осъзна, че макар и изключително трудно създадено, настоящето правителство няма алтернатива. Неговото оцеляване и продължителността на мандата му зависят от икономическата стабилност и от правилността на вземаните кадрови решения. Затова днес повече от всякога е необходим консенсус, търсене на отговорния подход на диалога, вместо конфронтационни решения.

Има сфери, в които реформите не търпят отлагане. В здравеопазването обстановката е сложна, буквално "ври и кипи". В сферата на висшето образование е необходимо да се извършват последователно разположени във времето и дълбоки реформи, които да гарантират приемственост, отговорност, последователност. В науката има сериозни проблеми, академичният растеж на младите преподаватели на места сериозно бива потискан, мирисът на нафталин се съчетава и с консервативност в мисленето. Изкуствени догми, предразсъдъци, закостенялост и нежелание да се даде шанс за развитие са характерни за обстановката в много научни звена, което провокира сблъсъци, противопоставяне, конфликт на интереси и напрежение, породено и от насложени от миналото агентурни зависимости.

Новият министър на образованието има шанса да промени тази атмосфера. Той може да покаже, че възклицанието, произнесено от него в началото на мандата му (реформатори отново са на власт), е призив за промяна, зов за решително скъсване с миналото и своеобразен нов ден, гарантиращ нови перспективи за научните работници. Към политиката на реформи трябва да бъдат приобщени максимален брой млади хора, преподаващи от години, създаващи авторитет на вузовете, в които работят. Студентите не са безгласни букви. Отношението към тях и качествената научна продукция трябва да се цени. Младите хора днес са интелигентни, будни, имат усещането, че са част от решителен миг на преобразувания и промени. В противен случай, не отчитайки реалността, ще се въртим в омагьосан кръг, от който няма не само правилен изход, вярна посока, но не съществува и изход въобще. Макар и трудно съставено, плод на множество тежки взаимни компромиси, новото правителство има своя шанс, ако успее да убеди българското общество в необходимостта и полезността на своите действия. Министър-председателят днес задава нов стил на поведение - на консенсуса, на добре премереното съгласие, на изпълняваните функции на арбитър и координатор. За разлика от първия мандат, когато действаше решително и на моменти прекалено радикално, днес очевидно той съзнава необходимостта от максимално широк диапазон доверие и съгласие, така необходими за успеха на изпълнителната власт.

Разделението на властите е конституционен принцип, изпълнителната власт не бива да се вмесва в дейността на съдебната. Затова и министър-председателят трябва да си даде ясна сметка, че мястото на държавното обвинение е в съдебната власт, като се осигурят всички предпоставки и условия то ползотворно и цялостно да изпълнява своите функции.

Вижте всички актуални новини от Standartnews.com

Коментирай