Четвъртък,

Реформите да започнат с промяна във финансирането

От: Failed to load user -
4462
Реформите да започнат с промяна във финансирането
A
A
A

Директорите не бива да са феодали, нека ги атестират на всеки 4 г.
"Парите следват ученика" води след себе си порочни практики

Людмила Иванова,
Фондация за европейско образование и професионална квалификация

Защо е толкова важна реформата в образованието? Защото най-бързо в Европа напредват страните с добро образование. Пример за това са двете най-динамично развиващи се държави - Естония и Полша, които имат качествено образование. Доказателство за това е второто и трето място по резултати от тестовете PISA.

Една от радикалните реформи в средното образование трябва да бъде преди всичко промяната на метода на финансиране. В новия законопроект за предучилищното и училищно образование се предлагат някои козметични промени, които всъщност не водят до съществена разлика в работата на училищата.

Образованието е сложен интелектуален процес, който зависи от много фактори и не може да се сравнява с производството на някаква стока като консерви или детски играчки, където основен критерий е произведената бройка. Финансирането чрез делегираните бюджети или парите следват ученика, при който училищата се финансират според броя на учениците, е дълбоко погрешен, тъй като води след себе си до порочни практики и крайно незадоволителни резултати на нашето средно образование. Делегираните бюджети са и широко отворена врата за злоупотреби. Липсва пълна прозрачност и ефективен контрол на изразходваните средства.
Финансирането чрез делегираните бюджети принуждава училищата

да правят компромиси с ниския успех

лошата дисциплина в час и фалшивите болнични само и само за да задържат на всяка цена своите ученици. Учениците минават от клас в клас, без да имат основни знания по базовите предмети. Някои от недисциплинираните ученици, знаейки своето финансово значение за бюджета на училището, злоупотребяват с лошото си и арогантно поведение в час. Отношенията учител - ученик са изкривени. В резултат работната среда за учителите е напрегната и твърде уморителна. Ето защо професията учител е една от най-малко желаните. Средната възраст на учителите в страната е над 50 г. Млади учители почти няма не само заради

ниската стартова заплата от 550 лв.

но и поради липсата на дисциплина в час, уважение и респект. Въвеждането на оценка за поведение е задължително условие, за да се подобри работната среда на учителя. За съжаление в дебата за реформите в средното образование не са поканени учителите и не сме чули тяхното мнение. В нито една телевизия не сме гледали разискване за необходимите реформи в системата на училищното образование, в което да участват учители (включително и в референдума за новия закон за образованието по БНТ на 10.02.2015 г.). Това са хората, които всеки ден влизат в класните стаи и които най-добре знаят кои са главните проблеми в средното образование.

На изхода на средното образование голям процент от всички ученици в 12 клас получават диплома за средно образование, като някои от тях са неграмотни и не са прочели нито една книга, а да не говорим за тези, които не знаят и таблицата за умножение. Летвата за матурата по български език е много по-ниска от задължителните 50% за всички развити европейски страни. Ако се постави такъв европейски критерий, процентът на успешно изкаралите матура ученици ще е много по-нисък.

Относно системата на финансиране, трябва да се разработят критерии за финансиране на различните видове училища - ОУ, СОУ, професионални, специални, национални, ресурсни и т.н. Например финансирането на математическите и езикови гимназии трябва да бъде с приоритет, тъй като там се учат най-умните и талантливи деца, от които зависи бъдещето и прогресът на държавата. Изискванията към преподавателите там са много по-високи. Финансирането на професионалните гимназии трябва да се определя от нуждите на бизнеса и промишлеността. Училищата с предимно ромски деца трябва да имат финансови преференции, за да се стимулира работата на учителите в тези училища. Знаем колко важно е образоването на ромското население и какво значение има това за цялото българско общество.

Учителят е най-важният фактор в образователния процес. Ако не се намери разумно и адекватно решение на проблема със заплащането на учителския труд, всички реформи в системата на образованието няма да имат очаквания ефект. Образованието ще стане приоритет на държавата, когато заплатите на учителите станат приоритетни.

Втори основен проблем е липсата на демокрация в системата на средното образование. Цялата административна и финансова власт е в ръцете на директорите на средните училища и професионални гимназии. Длъжността на директорите е пожизнена, което дава правото някои от тях да се държат като феодали и

да се чувстват като еднолични собственици

на училищата. Това е недопустимо и несъвместимо с европейските ценности за която и да е ръководна държавна длъжност. Една недемократична система не може да води до развитие и прогрес.

За да има демокрация в нашето средно образование, длъжността на директорите трябва да бъде с определен мандат (например от 4 години) и с възможност за няколко мандата. Директорите трябва да бъдат атестирани за резултатите от управлението на повереното им училище и за своето поведение от самите учители. Тази атестация трябва да бъде анонимна и проведена веднъж на всеки 4 г. Ако един директор не получи одобрение от мнозинството преподаватели, тогава трябва да се обяви конкурс за нов директор. Новият директор задължително трябва да бъде предложен от самите учители на дадено училище. Хората в един екип най-добре знаят кой притежава нужните качества за ръководител.
Трети основен проблем на средното образование е несъобразените със съответната възраст учебни програми и доколко те отговарят на съвременните условия на живот.

Учебниците са пълни със сложни и неразбираеми изрази

термини и определения. Това отблъсква учениците от учебния процес и резултатите в крайна сметка са незадоволителни. Всяка година се публикуват т.нар. бисери на кандидат-студентите по български език и история. Ще си позволя да цитирам следния "бисер" от учебник по литература за подготовка за матура в 12 клас - "Пророкуваната планетарна революция е представена в абстрактния план на античността и библейската митологична образност. Уподобени на отприщени природни стихии, масите на потиснатите въплъщават "свещен гняв", който се разразява, за да руши, но и за да възстанови изгубената справедливост."

Трябва да се направи задълбочен анализ на учебното съдържание по всеки предмет и доколко то развива творческото мислене на ученика и възможността му за анализиране на заобикалящата го действителност. Критериите за оценяване трябва да отговарят на европейските стандарти.


Всички новини от категория БГ футбол.

Вижте всички актуални новини от Standartnews.com