Продайте активи и покрийте загубите

Продайте активи и  покрийте загубите | StandartNews.com

Все още няма публикуван официален одит на КТБ. На практика засега знаем единствено, че банката разполага с много сериозен портфейл от активи. И когато става въпрос за загуби, изниква нормалният въпрос защо не се продаде част от този портфейл на пазарни цени, за да се покрият загубите, а вместо това се отива на подобни сложни операции. Цялата общественост знае, че КТБ разполага със сериозни активи, с чиято разпродажба ще се покрият загубите, ще се осигури рефинансиране и ще бъде подобрена ликвидността. Банката също може да получи временно мостово финансиране за подобряване на нейната ликвидност, за да се справи с натиска на своите вложители, и оттам нататък квесторите ще имат възможност да лекуват кредитната институция и да се търси изход от кризата.
Иначе намесата на държавата в подобни търговски отношения винаги е опасна.
Управителят на БНБ Иван Искров първо трябва да каже какво е реалното състояние на КТБ и на какво основание той предлага национализация?

В представените изводи се вижда, че самите одитори не могат да кажат кои от 3,5-те милиарда кредити с липсваща документация са лошо обслужвани или кои са необезпечени, което показва, че представената ни картина не е реална. Най-добре е да влязат в КТБ международни одитори и да се види каква е ситуацията. Нужно е да се разбере дали самите акционери биха могли да лекуват банката. После да се помисли дали с част от портфейла не могат да бъдат решени проблемите с нейната капиталова адекватност и ликвидност.

Ние държим да бъдат компенсирани единствено вложителите, чиито депозити попадат под защитата на европейската гаранция до 100 000 евро. Според различни данни голяма част от вложителите с особено големи депозити са получили преференциални лихвени проценти за определени услуги на банката. След като те са играли на този рисков пазар, трябва да си поемат отговорността. Ако се покрият абсолютно всички депозити в КТБ, това ще стане за сметка на българските данъкоплатци, което не е редно.

Учудвам се от прекаленото политизиране на въпроса около КТБ. Не съм чул досега официално изявление на одиторите, нито на квесторите, които поеха банката. Най-важното е да ни се даде отговор на въпроса: къде е бил досега "Банков надзор" при този огромен ръст на депозитите и на кредитите? За 2013 г. КТБ отчита ръст на кредитите с 21% на фона на свиването на обема им в цялата страна. Има нарастване на депозитите им с 40%. С каква политика са привлечени тези депозити? Когато е налице драстично развитие, което се отличава от общото развитие на банковата система в страната, това е индикация, че има нещо некоректно във функционирането на банката.

Вижте всички актуални новини от Standartnews.com

Коментирай