Кабинетът си даде възможност за маневри

Планираният бюджет е на очакваното възстановяване на еврофондовете

Кабинетът си даде възможност за маневри | StandartNews.com

Няма съвършен бюджет. Зависи какъв прочит ще му бъде направен. Ако трябва да залепя етикет на предложения от правителството бюджет 2018, това ще е бюджет на очакваното възстановяване на еврофондовете.

Бюджетната политика се определя по няколко неща и първото и основно от тях е нивото на бюджетното салдо - дали има дефицит или превишение. Много често математическите изчисления само дават посоката, а много по-важно е експертното усещане и стратегията, която имаш в главата си, когато определяш тази политика. Моят опит показва, че е време да има превишение. Не може бюджетът за следващата година да бъде с по-ниско превишение поне от 1% от Брутния вътрешен продукт (БВП). Дори по-скоро някъде около 1,5%. Има едно просто правило, което винаги работи в този случай.

Изваждате от икономическия растеж между 1 или 2% в зависимост от ситуацията с нивото на дълга и различни проблеми в икономиката, а резултатът де факто дава ориентировъчно какво превишение или дефицит трябва да се търси. В случая

българската икономика вече четвърта година е в растеж

и от самото Министерството на финансите казват, че от следващата година ние влизаме във фаза, когато икономиката работи над потенциала си. Оттук-нататък правилата, които важат при едно такова управление е, че трябва да се върви към превишение минимум 1%, по-скоро 1,5%, от БВП. Правителството, въпреки че има няколко процента превишение на бюджета, очаква към края на годината да завърши на нула, а пък следващата година планира минус 1 %.

С други думи, ако имам някаква критика от гледна точка на бюджетна политика, основната е, че в бюджета не се изграждат достатъчно буфери и самата политика трябва да е малко по-натегната с оглед на осигуряване на повече спестявания в публичния сектор. Това действително е труден въпрос, но в края на краищата затова всеки един управляващ се заема да решава тези структурни проблеми, които съществуват в едно управление. Така действително е много по-лесно да се отиде към дефицит. Дефицитът е основно заради планираното нарастване на капиталовите разходи следващата година. Но пък в последните 4 г. имаме еврофондове, които трябваше да бъдат разположени в целия период, а не както винаги, по български, да се случват нещата в последния момент.

Ако се погледне оценката на правителството спрямо прогнозата, която беше публикувана през пролетта, има разлика в оценката за усвояване на капиталовите средства за т.г от близо 1,3 млрд. Това изоставане в усвояването е разпределено на три равни части в следващите три години. Да, ама тези 300-400 млн приблизително са от порядъка на 3-4 процента от БВП, което всяка година измества фискалното пространство и

вместо да има превишение, това допълнитело утежнява нещата

Да не говорим, че закъсненията от предходните години са прехвърлени в идващите през целия този период, което прави почти имагинерни постигането на бюджетните цели за превишение от 2-2,5% през следващите години.

Правителството е планирало за следващата година 0,5- 1 % дефицит и балансиран бюджет през 2020 г. И аз бих искал така някой да ми дава свобода на движение, защото от бюджетна гледна точка, това е бюджет с възможност за маневреност или с комфорт. Някои го наричат социален бюджет, но не е така. Това, което нараства с най-голям процент и спрямо сега и спрямо миналите периоди, са капиталовите разходи.

Общо взето нивото на заплатите като обща маса се запазва. Да, видимо ще има увеличение на някои сектори с повече, отколкото е средното ниво. Това обаче означава, че някъде ще има замразяване или пък няма да е толкова голямо увеличаването. Но като цяло не виждам от бюджетните данни някакво съществено увеличение на планираните заплати.
По отношение на социалното осигуряване също не може да се каже, че има някакъв значителен скок. За следващата година се планират 15,2% от БВП да отидат за трите основни направление в социалната сфера - здравеопазване, пенсии и социално подпомагане.

Трябва да похваля правителството, че ако не друго, специално Министерство на финансите, е много последователно. Независимо от различните номинални цифри в бюджета, вследствие основно на променените данни за БВП след ревизиите на Националния статистически институт, то е последователно в политиката си.
Това създава една предвидимост, която трябва да бъде адмирирана.

Вижте всички актуални новини от Standartnews.com

Автор Спорт
Коментирай