Петък,

ЕС се нуждае от стабилна система за убежище

От: Администратор -
133
ЕС се нуждае от стабилна система за убежище
A
A
A

През последните месеци и години темата за солидарността е сериозен повод за дебат в ЕС. Понякога Европа изглежда изцяло разделена по въпроса как да се процедира с бъдещата европейска система за убежище. При все това, всъщност всички ние искаме силна, балансирана, ефективна и хуманна система за предоставяне на убежище, която да е справедлива както за ЕС и неговите граждани, така и за мигрантите, бежанците и страните на произход и на транзитно преминаване.

Благодарение на съвместните ни усилия днес се намираме в много по-стабилен момент, а това ни позволява да напредваме в една и съща посока. Външните граници на Европа са по-добре защитени от всякога, а броят на мигрантите, пристигащи незаконно в ЕС, е по-нисък дори от периода преди 2014 г., доста преди да настъпи миграционната криза. Хиляди хора, нуждаещи се от закрила, бяха презаселени и преместени в цяла Европа, а условията за прием на мигранти в трети държави се подобриха с наша подкрепа. Разбира се, всички тези колективни усилия във всички аспекти на нашата цялостна миграционна политика трябва да бъдат продължени и дори засилени. Затова трябва да продължим да укрепваме управлението на външните граници.

Знаем също така, че докато в съседни на ЕС държави има нестабилност, ще има и хора, нуждаещи се от закрила и убежище. ЕС има моралното и правното задължение да продължи да бъде безопасен пристан за хората, нуждаещи се от убежище. При все това настоящата обща европейска система за убежище, в т.ч. Регламентът от Дъблин,

вече не е подходяща за тази цел

По същество всички сме съгласни, че следва да бъде предоставяна закрила на хората, които наистина се нуждаят от нея. Но за да постигнем това, трябва също така да въведем ред в системите си за предоставяне на убежище, така че да станат по-строги към онези, които злоупотребяват с тях, и по-ефикасни при връщането на онези, които не се нуждаят от закрила и нямат право да останат в Европа. Нуждаем се също от по-добро споделяне на отговорността между държавите членки. Именно това е причината, поради която предложихме реформа на европейската политика в областта на убежището.

Не е редно лицата, търсещи убежище, да могат да избират сами в коя държава да отидат — това подкопава функционирането на системите ни за убежище, а също и свободното движение в Шенгенското пространство. Именно това ще се промени с предложената от нас нова дъблинска система. Чрез нея ще се създаде устойчива и справедлива система, чрез която да се решава коя страна следва да е компетентна да разгледа молбата за убежище на дадено лице и да се гарантира, че в условия на криза отговорността не лежи само върху една или няколко страни.

Единственият начин да предотвратим вторичните потоци, „пазаруването" на убежище и злоупотребите с него е, като направим така, че тревата да не е „по-зелена" от другата страна и да има реални последици за онези, които нарушават правилата. Това означава, че процедурите по предоставяне на убежище, правата, задълженията и условията трябва да бъдат еднакви във всички държави членки: например един сириец бе трябвало да има еднакъв шанс да бъде признат за бежанец и в Португалия, и в Латвия, и в Швеция. Следва да се превърне в правило пълно съдействие и подкрепа да се предоставят само в държавата членка, която е компетентна да разгледа молбата за предоставяне на убежище. Също така следва да се превърне в правило помощ и закрила да се предоставят само в рамките на необходимото време. Процедурите ни трябва да станат по-бързи и по-ефективни — бихме искали времето, необходимо за обработване на заявленията, да бъде намалено до максимум 6 месеца.
Мой приоритет за следващите месеци е да гарантирам постигането на съществен напредък по реформата на европейската система за убежище и ще работя в тясно сътрудничество с държавите членки и Европейския парламент, за да постигнем резултати по него.

Зная, че при вида на хилядите хора, преминаващи границите ни незаконно през последните няколко години, у някои наши граждани се породи безпокойство и дори страх. Същевременно обаче бях свидетел на неизброими случаи на щедрост, която европейците показваха по различни поводи на национално, регионално или местно равнище. Никой няма право да забравя факта, че говорим за човешки същества, много от които са уязвими и бягат от големи опасности, които ги дебнат в родината им.

Бежанците не са врагове, те не представляват заплаха

Много от днешните европейци са преки или косвени потомци на имигранти или бежанци. Спомените от близкото ни минало са все още живи.

Всички ние искаме намерим решение, но за това е нужно всеки да поеме отговорност. По този въпрос не може да има компромис. Ако действително искаме да подобрим системата си, никой акт на солидарност не може да бъде търгуван или разменян срещу друг. Те всички са ни нужни.

Като единно европейско семейство ние или сме силни заедно, или въобще не сме силни. По тази причина трябва да си имаме доверие. Реформата на общата ни европейска система за убежище не се изразява само в благотворителност или в добри намерения. Тя е свързана с гарантиране на общите ни интереси.


Всички новини от категория БГ футбол.

Вижте всички актуални новини от Standartnews.com