Събота,

Да си купиш ток - задача за напреднали

От: Администратор -
1721
Да си купиш ток -  задача за напреднали
A
A
A

проф. Атанас Тасев,
енергиен експерт

Всички очакват, че при либерализация цените на тока ще паднат и ще всички сме щастливи. Това по принцип е вярно, но в друга система и при други обстоятелства. Нашият либерализиран пазар е със своите дефекти и е дебалансиран от наличието на преференциална енергетика. В дадения случай, този акт на КЕВР и инструкцията, която са публикували за реда и условията за смяна на доставчик на електрическа енергия, важи за клиенти, притежаващи обекти, за които се прилагат стандартизирани товарови профили. Това е по-големият сектор в момента за битовите потребители, защото аз лично не познавам битов потребител, който да има интелигентен електромер. Електроенергията има двойствен смисъл на стока и услуга, която се произвежда и употребява в реално време с ограничени възможности за акумулиране. Ние нямаме интелигентни мрежи, големи акумулиращи станции и по-скоро се използва динамичното регулиране чрез пускане на големи мощности и спирането им. В дадения случай говорим за възможността, а не задължението на битовия потребител да излезе на свободния пазар. Това обаче е подвеждащо, защото

битовият потребител сам на свободния пазар няма никакъв шанс

Търговията с електроенергия е много специфична и има редица подробности, които обикновеният гражданин не може да реализира. При сегашната ситуация борсата търгува с ден напред, което означава, че вие трябва да представите график за ползване за следващия ден. Освен това не можете сам да участвате директно на борсата, не можете и да балансирате товаровия график. Затова е създадена институцията на доставчик на либерализирания пазар. Тези лицензирани търговци вече са над 20 и ще се грижат за нас по този начин. Ние трябва да издадем пълномощно, след като сме избрали някой от тях и стандартизиран товарен профил, за да може енергията да се доставя през мрежата. Освен това трябва да се извършват и счетоводни операции. Ако например сключите договор с доставчик в региона на "Енерго про", а сте потребител в София, ще заплатите на "Енерго про", но ще трябва да мине през ЧЕЗ. Някой трябва да реши и този проблем. Това са само няколко акцента, които показват, че битовият потребител няма шанс на либерализирания пазар.

Вече има 5 сценария

а досега беше само един - електроснабдителното предприятие на "EVN", "ЧЕЗ" и "Енерго про". Първият сценарий - може да останете при сегашния си краен снабдител и да не правите нищо. Държавата не ви задължава и не е поставила срокове, както с пенсионните фондове. Вторият сценарий е да вземете компютър и да прочетете инструкцията от регулатора, за да се ограмотите. След това трябва да проучите пазара и да си изберете доставчик на либерализирания пазар. Внимателно трябва да изберете този, който да ви предостави по-благоприятни условия. Ще трябва да изберете по-големия доставчик, защото той има повече възможности да минимализира дебаланса. Третият сценарий е да смените този доставчик с друг доставчик, работещ на либерализирания пазар. Ако някой от тях фалира, тогава отивате в институцията, наречена "доставчик от последна инстанция", който ще ви продава електроенергия, но на по-висока цена. От него отново можете да отидете на либерализиран пазар. Законодателят е предвидил и "доставчик последна инстанция", след като сте се разочаровали от останалите и нямата доверие, да се върнете към крайния снабдител на регулирания пазар. Последният сценарий е от доставчика на либерализирания пазар да се върнете към регулирания пазар. Предимството на либерализацията е, че имате правото и възможността на избор. Оттам обаче започват проблемите.
Първият вариант е, че

може да фалират вашите доставчици

Вторият е, че може да не ви хареса качеството на услугата и да се налага честа смяна, което е свързано с нетривиални бюрократични процедури. Веднага предупреждавам, че спекулациите нормативно са изключени, тъй като е предвидено да си платите, преди да преминете към друг доставчик. Навлизаме в съвсем друга технология и взаимоотношения. Затова съветвам всеки, който желае да премине на либерализирания пазар, да си "изтегли" инструкцията от сайта на КЕВР , да я прочете много внимателно, след което да прочете и общите условия, които са публикувани на сайтовете на играчите на либерализирания пазар и много да минава в "малкия шрифт". Едва тогава може да се премине с по-голяма степен на увереност към доставчик на свободния пазар.

Проблемът при нас е, че либерализираният пазар при производителите е дебалансиран, защото на борсата се търгуват средно около 300 мегавата и все още не се е задействала платформата за дългосрочните договори, за да имаме истинска либерализация. Освен това все още не работи механизмът, оповестен от регулатора, според който всички ще излязат на пазара, като преференциалната енергетика ще играе по пазарни цени, но разликата между техните и пазарните ще се покрива динамично по показателя "задължение към обществото". Едва когато заработи този модел, тогава вече наистина можем да говорим, че реално има либерализиран пазар у нас. Виждате, че законодателят не е толкова настойчив всички да излязат на либерализиран пазар, тъй като ще настане хаос.


Всички новини от категория БГ футбол.

Вижте всички актуални новини от Standartnews.com