Четвъртък,

6 SOS мерки за медсестрите

От: Администратор -
6469
6 SOS мерки за медсестрите
A
A
A

Милка Василева,
шеф на Асоциацията на
професионалистите по
здравни грижи (БАСЗГ)

На всички в България вече е ясно, че средно годишно 1000 квалифицирани медицински сестри напускат страната или професията в търсене на възможности за по-добро заплащане на труда и професионална реализация. Вследствие на недалновидната политика на всички управляващи след демократичните промени съсловието на професионалистите по здравни грижи беше подложено на безпринципни съкращения, унизително отношение, недооценяване, както и на липса на прогноза до какво води всичко това. Неразбирането на всички нива на важността на здравните грижи за благоприятния изход на лечението доведе до превръщането на високо квалифицирани медицински сестри единствено в изпълнители на медицинските назначения на лекарите. А същинската им задача - да бдят над пациента, с изключителна грижа за неговата безопасност, комфорт, съпричастност и подкрепа, беше изоставена на заден план. Недопускането на професионална автономност, каквато съществува в ЕС, подтикна много медсестри и акушерки да заминат в чужбина - там, където получават признание, уважение и достойна заплата. Резултатът е следният: в страните от ЕС на 100 000 души население са осигурени средно 8 медсестри, а в България това съотношение е 3,5 на 100 000. Също така съотношението лекари-медицински сестри в ЕС е най-малко 1:2, а у нас е 1:0,9. Недостигът на професионалисти по здравни грижи на всички нива води до извънредна претовареност, риск от професионални заболявания, от допускане на грешки, от насилие на работното място, изключителна професионална неудовлетвореност, нарушени колегиални взаимоотношения в екипа. Всичко това води до невъзможност за осигуряване на качествени грижи за пациентите.

Медицинските сестри и всички професионалисти по здравни грижи получават висше образование, провеждат непрекъснато обучение през целия си професионален път, но не намират своето истинско място. За разлика от страните в ЕС, където са ключов фактор в изграждането на първичните здравни грижи, у нас те нямат реално участие в осигуряването на непрекъснати и домашни грижи. Ако не се вземат спешни мерки за запазване на сестринството в България, все повече екипи ще бъдат непълни, ще се съкращават болнични структури поради липса на персонал, ще се затруднява все повече работата на спешната помощ, а неудовлетвореността на пациентите ще нараства. От бъдещите управляващи очакваме разбиране на проблема, породен от недостиг на медицински сестри и стратегия за решаването му. Нашите искания са поставени многократно и те са ясни:

1. Начална заплата = 3 минимални заплати за страната
2. Структура по здравни грижи в Министерство на здравеопазването (МЗ) и Републиканска главна медсестра
3. Промени в законодателството за приемане на квалификационни нива, съобразно професионалната квалификация.
4. Утвърждаване от МЗ на Национални стандарти по здравни грижи.
5. Реално участие при договаряне на заплащането на труда и остойностяване на дейностите по здравни грижи.
6. Реално участие на всички нива, където се решават проблемите на професионалистите по здравни грижи.
Ние сме убедени, че е необходим политически консенсус, за да се осъществят важните промени, които ще подобрят здравеопазването и ще доведат до увеличаване на удовлетвореността както на работещите, така и на пациентите в условията на недофинансиране. Но вече е дошъл моментът за бързи и адекватни решения, в противен случай ще настъпи срив в системата.


Всички новини от категория БГ футбол.

Вижте всички актуални новини от Standartnews.com